มนัญญา จัดข่าวดีรับปีใหม่ไทย!!! จีนอนุมัติสนามบินหนานหนิงนำเข้าผลไม้แล้ว

มนัญญาแจกข่าวดีรับปีใหม่ไทย จีนเพิ่มช่องทางนำเข้าผลไม้ที่สนามบินนานาชาติหนานหนิง เขตฯ กว่างซีจ้วง สั่งกรมวิชาการเกษตรแจ้งผู้ประกอบการยื่นขอนำเข้าผลไม้ไทยได้อีก 1 ช่องทางอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเผยปริมาณส่งออกทุเรียนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงปัจจุบันทะลุ 2 หมื่นตัน กวาดรายได้เข้าประเทศแล้วกว่า 2 พันล้านบาท พร้อมอัปเดตสถานการณ์ด่านนำเข้าผลไม้ของจีนทุกช่องทางเป็นข้อมูลตัดสินใจผู้ประกอบการ

messageImage 1649659384894

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานข่าวดีจากนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ว่า ขณะนี้สำนักงานศุลกากรจีน (GACC )ได้อนุมัติและกำหนดให้สนามบินนานาชาติหนานหนิง เขตฯ กว่างซีจ้วง เป็นจุดนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศ ส่งผลให้ผู้นำเข้าผลไม้สามารถยื่นขอนำเข้าผลไม้ไทยในเส้นทางดังกล่าวได้แล้ว ซึ่งถือเป็นการเพิ่มช่องทางในการส่งออกผลไม้ของไทยทางอากาศ ตามที่ สถานกงสุลใหญ่ หนานหนิง ฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว และ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) หนานหนิง ได้พยายามพยายามเจรจาและผลักดันมาโดยตลอด จึงถือเป็นข่าวดีของเกษตรกรและผู้ประกอบการส่งออกซึ่งในช่วงเวลานี้ผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนในภาคตะวันออกของไทยกำลังมีผลผลิตออกสู่ท้องตลาด

messageImage 1649655747029


ด้านนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า สถานการณ์การส่งออกทุเรียนสดจากไทยไปจีนขณะนี้มีปริมาณการส่งออกสะสมตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – วันที่ 8 เมษายน 2565 มีการส่งออกทุเรียนไปแล้วจำนวน 1,993 ชิปเม้นท์ ปริมาณ 21,994.91 ตัน คิดเป็นมูลค่าจำนวน 2,066 ล้านบาท ส่วนสถานการณ์ ณ ด่านนำเข้าผลไม้ของจีน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2565) ด่าน โหย่วอี้กวนรถบรรทุกผ่านด่านได้วันละประมาณ 20 คัน มีรถบรรทุกรอข้ามด่านหูหงิฝั่งเวียดนาม 1,255 คัน เวลาทำการของด่าน 8.00-19.00 น. ด่านตงซิง ปิดรับการนำเข้าผลไม้ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. 65 เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อโควิดในพื้นที่ จนถึงปัจจุบัน ด่านรถไฟผิงเสียง ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าผลไม้ไทยผ่านด่านรถไฟผิงเสียง แจ้งงดรับการขนส่งสินค้าผลไม้เพิ่มชั่วคราว ระหว่างวันที่ 4 – 10 เมษายนเพื่อจัดระบบขบวนรถไฟขนส่งสินค้า ด่านท่าเรือเซี่ยงไฮ้ และด่านสนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตงขยายการล็อคดาวน์จนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบ ส่วนด่านท่าเรือเสอโขว่ เรือต้องรอคิวเทียบท่า ระยะเวลาในการตรวจปล่อยช้ากว่าปกติ 4 – 5 วัน มีเที่ยวเรือในเส้นทางระหว่างท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือเสอโข่วเฉลี่ยวันละ 1-4 เที่ยว ระยะเวลา 6-11 วัน