นายกฯกำชับทุกหน่วยรับมือ “ฤดูฝน” วางแผนจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์ต่อ “เกษตรกร” มากสุด

เมื่อ 5 พ.ค. นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับทราบรายงานสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง ประเมินสถานการณ์ เตรียมความพร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ดำเนินการปรับปรุงแหล่งน้ำให้สามารถรองรับ “น้ำฝน” ได้เต็มศักยภาพ พร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรมากที่สุด

โฆษกรัฐบาล ยังกล่าวว่า กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ “รายงานสถานการณ์น้ำ” และการบริหารจัดการน้ำ ดังนี้ 1. กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง “น้ำหลาก”และ “น้ำท่วมฉับพลัน” ในช่วงระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2565 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ภาคตะวันออก จำนวน 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด และภาคใต้ จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช ภูเก็ต และกระบี่

นายธนกร กล่าวว่า 2. ผลการดำเนินงานตามมาตรการรองรับ “ฤดูฝน” ปี 2565 กรมเจ้าท่า ดำเนินการขุดลอกแม่น้ำคำ ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 3,050 เมตร เพื่อเพิ่มพื้นที่หน้าตัดของร่องน้ำ รองรับน้ำในฤดูน้ำหลาก การอุปโภค บริโภคและการเกษตร ลดปัญหา “น้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตร” การกัดเซาะตลิ่ง โดยมีประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ จากการขุดลอก จำนวน 339 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตร จำนวน 17,800 ไร่

3.สภาพอากาศ การคาดการณ์สภาพอากาศ ในช่วงวันที่ 5-6 พ.ค. 2565 พบว่า ลมตะวันออก และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อนึ่ง หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่าง และทะเลอันดามันตอนบน มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลน และจะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนในช่วงวันที่ 6-9 พ.ค. 65

นายธนกร กล่าวว่า 4. แหล่งน้ำทั่วประเทศ 4.1 แหล่งน้ำทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำ 46,348 ล้าน ลบ.ม. (56%) แบ่งเป็น แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 38 แห่ง ปริมาณน้ำ 40,561 ล้าน ลบ.ม. (57%) ขนาดกลาง 355 แห่ง ปริมาณน้ำ 3,327 ล้าน ลบ.ม. (61%) และขนาดเล็ก 139,894 แห่ง ปริมาณน้ำ 2,460 ล้าน ลบ.ม. (48%)

279508978 5428963153794737 522295521608802005 n
ภาพกราฟฟิก แสดงการพยากรณ์ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

สำหรับอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนนฤบดินทรจินดา 4.2 พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4 เขื่อนหลัก (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยฯ และเขื่อนป่าสักฯ) ปริมาณน้ำ 10,111 ล้าน ลบ.ม. (419) โดยเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

และ 5. สถานการณ์น้ำในแม่น้ำต่าง ๆ อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยถึงปกติ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

“นายกฯ พอใจการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมที่ผ่านมา และขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถจัดสรรน้ำได้อย่างเพียงพอ เน้นย้ำให้ช่วยเหลือต่อเนื่องให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากภัยแล้งน้อยที่สุด พร้อมกับขอให้ทุกหน่วยงานเร่งขับเคลื่อนแผนรับมือ “ฤดูฝน” ตาม 13 มาตรการที่กำหนดไว้ให้เป็นรูปธรรม นายธนกร กล่าว