ประธานบอร์ดบริหารฯย้ำกิจกรรมกองทุนฟื้นฟูพัฒนาเกษตรกร ไม่มีค่าใช้จ่าย พบเรียกเก็บเงิน แจ้งความดำเนินคดี

วันที่ 22 ต.ค.65 นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานบอร์ดบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร อดีต ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ตนพร้อมด้วยนายศรายุทธ ยิ้มยวน รองประธานกรรมการบริหาร นายสมศักดิ์ อยู่รอด รองเลขาธิการและเจ้าหน้าที่สำนักฟื้นฟูเกษตรกร สำนักกฎหมายของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ผอ.รัตนกุล ผอ.ภูมิภาคที่1(ภาคเหนือ) และหัวหน้า สำนักงาน กฟก. จังหวัดพิจิตร ได้รับเชิญจาก นายนราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่ดูแลภาคเหนือ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเดินทางไปร่วมเวทีรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร ที่ อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

312631709 450564937143412 5588392717575061538 n
ย้ำกิจกรรมกองทุนฟื้นฟูพัฒนาเกษตรกร ไม่มีค่าใช้จ่าย

ซึ่งจากการรับฟังปัญหาพบว่า มีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงส่งออกที่เป็นสมาชิก กฟก. ประมาณ 200 คน ถูกผู้นำในพื้นที่หลอกให้เป็น สมาชิก กฟก. ด้วยการเรียกเก็บเงิน คนละ 1,000 บาท และมีบางครอบครัวจ่ายไปถึง 3 คน 3,000 บาท โดยระบุว่าหากเป็นสมาชิกจะทำให้ได้เงินกู้ 1 -2 แสนบาท หรือจะได้รับการซื้อหนี้จาก ธกส. เป็นต้น

ในเรื่องนี้ นางรัชฎาภรณ์ กล่าวว่า ทางคณะกรรมการ กฟก. จึงได้ชี้แจงภารกิจ และหลักการทำงานของกองทุนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่า การทำงานของกองทุนฯ นั้น เป็นการให้เงินกู้ยืมแบบไม่มีดอกเบี้ย เพื่อฟื้นฟูอาชีพแก่กลุ่มเกษตรกรที่เป็นสมาชิก กฟก. และซื้อหนี้ในระบบของสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนหนี้กับ กฟก. และเป็นหนี้เร่งด่วน คือหนี้ที่จะถูกฟ้องหรือหนี้ที่จะถูกขายทอดตลาด เพื่อให้เกษตรกรสามารถรักษาที่ทำกินของตัวเองมาไว้ที่ กฟก. และให้สมาชิกสามารถผ่อนใช้หนี้กับ กฟก. ได้ในระยะยาวโดยไม่มีดอกเบี้ย และกิจกรรมทุกขั้นตอนของ กฟก. ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากมีผู้เรียกเก็บเงิน หรืออ้างชื่อกองทุนไปเรียกเก็บผลประโยชน์ใด ๆ ถือว่าเป็นการกระทำที่หลอกลวง หรือทุจริต ขอให้พี่น้องประชาชนแจ้งกับทางสำนักงานกองทุนฯ เพื่อดำเนินคดีต่อไป

ทั้งนี้นายยุพราช บัวอินทร์ อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะคณะทำงานวิชาการ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อให้กำลังใจสมาชิกพร้อมกับได้แลกเปลี่ยนข้อมูลอีกด้วยว่า ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีพฤติกรรมเช่นเดียวกัน ตนจึงได้ให้สมาชิกไปแจ้งความดำเนินคดี และจนบัดนี้สมาชิกเหล่านั้นสามารถได้รับเงินคืนทุกบาทเป็นที่เรียบร้อย แต่ยังคงรอฟังผลทางอาญาว่าผู้หลอกหลวงนั้นจะถูกลงโทษอย่างไร ทำให้สมาชิกที่มาร่วมเวทีดังกล่าวเกิดกำลังใจ พร้อมกับร่วมลงชื่อร้องทุกข์ และจะเป็นพยานในเรื่องนี้

นางรัชฎาภรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมดังกล่าวได้รับกำลังใจจาก นายไพฑูรย์ แก้วทอง อดีต ส.ส.จังหวัดพิจิตร 12 สมัย อดีตรัฐมนตรี 4 กระทรวง ซึ่งมาร่วมนั่งสังเกตการณ์และเป็นกำลังใจให้ทั้ง กฟก. และสมาชิกได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อรักษาผลประโยชน์พี่น้องประชาชนต่อไป พร้อมกับย้ำว่า ผลประโยชน์และทุกกิจกรรมของ กฟก. สมาชิกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สำหรับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.)ได้เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 เป็นการจัดตั้งองค์กรที่รับผิดชอบในการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นอิสระ โดยการประสานความร่วมมือระหว่างข้าราชการในระดับกำหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติการ นักวิชาการ และเกษตรกรเป็นผู้กำหนดนโยบายในการบริหารกองทุนฟื้นฟูเกษตรกร และเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ขาดปัจจัยในการประกอบอาชีพรวมตัวกันเป็นองค์กรเกษตรกร เพื่อทำแผนและโครงการในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ซึ่งจะมีการจัดระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินการเพื่อให้การฟื้นฟูและพัฒนาสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรสัมฤทธิ์ผลตามความมุ่งหมายของการจัดให้มีกองทุน