ส่งออกไทย 9 เดือนแรกพุ่ง 10.6% ร่วม 7.5 ล้านล้านบาท สินค้าเกษตร+5.2%

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ และการค้าชายแดนและผ่านแดน เดือนกันยายน 2565 และ 9 เดือนแรกของปี 2565 พร้อมด้วย นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและนายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ที่ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

นายจุรินทร์ กล่าวว่า เดือนกันยายน 65 การส่งออก +7.8% มูลค่า 888,371 ล้านบาท และการส่งออก 9 เดือนแรกปีนี้(ม.ค.-ก.ย.) มีมูลค่า 7,523,817 ล้านบาท +10.6% และสินค้า 3 หมวด ประกอบด้วย สินค้าเกษตร สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมและสินค้าอุตสาหกรรม

หมวดสินค้าเกษตร เดือน ก.ย.65 +2.7% มีมูลค่า 71,488 ล้านบาท 9 เดือนแรกของปีนี้ +5.2% ทำเงินให้ประเทศ 706,729 ล้านบาท

สินค้าสำคัญ เช่น ไก่สด แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป ก.ย.65 +82.9% ทำเงินให้ปรเทศ 14,335 ล้านบาท 9 เดือนแรกของปีนี้ +26.9% มูลค่า 104,265 ล้านบาท

ผลไม้แช่แข็ง และผลไม้แห้ง เดือน ก.ย.65 +31.5% มูลค่า 4,011 ล้านบาท 9 เดือนแรก +39.1% สร้างเงินให้ประเทศ 22,909 ล้านบาท

ทุเรียนแช่แข็ง เดือน ก.ย. +56.2% ทำเงินให้ประเทศ 2,298 ล้านบาท ตลาดที่ขยายตัวดี นอกจากจีนมีแคนาดาด้วย 9 เดือนแรกปีนี้ +57.5% สร้างเงินให้ประเทศ 11,723 ล้านบาท และที่เป็นห่วงมาตลอดลำไย ลำไยแห้ง เดือนก.ย. +8.1% ทำเงินให้ประเทศ 1,086 ล้านบาท 9 เดือนแรก +23% สร้างเงินให้ประเทศ 5,587 ล้านบาท

ข้าวขยายตัวได้ดี เดือน ก.ย. +2.7% สร้างเงินให้ประเทศ 11,595 ล้านบาท 9 เดือนแรก ขยายตัว 23.6% สร้างเงินให้ประเทศ 95,233 ล้านบาท ตลาดขยายตัวดีเช่น อิรัก กลับมาเป็นตลาดของเราอีกครั้งหนึ่งหลังจากเสียไปหลายปี เบนิน แองโกลา แคเมอรูน และแคนาดา เป็นต้น

หมวดสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร เดือน ก.ย. +0.8% สร้างเงินให้ประเทศ 61,838 ล้านบาท 9 เดือนแรกของปีนี้ +25.7% สร้างให้ประเทศ 603,393 ล้านบาท

สินค้าที่ยังขยายตัวดีที่ 28 เดือนต่อเนื่องคือไอศครีม เดือน ก.ย. +43.2% สร้างเงินให้ประเทศ 518 ล้านบาท 9 เดือนแรก +30.6% สร้างเงินให้ประเทศ 3,723 ล้านบาท

อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เดือน ก.ย. +19.8% สร้างเงินให้ประเทศ 12,265 ล้านบาท 9 เดือนแรก +13.9% สร้างให้ประเทศ 98,579 ล้านบาท

น้ำตาลทราย เดือน ก.ย. + 16.3 % สร้างเงินให้ประเทศ 5,019 ล้านบาทและ 9 เดือนแรก +141.4% สร้างเงินให้ประเทศ 90,417 ล้านบาท

PPT 2565 10 26 %E0%B8%81.%E0%B8%A2. 65 06 scaled

และที่ขยายตัว 37 เดือนติดต่อกันคือ อาหารสัตว์เลี้ยง เดือนกันยายน +13.4% ทำเงินให้ประเทศ 8,346 ล้านบาท 9 เดือนแรกของปีนี้ +22.6% สร้างเงินให้ประเทศ 74,976 ล้านบาท ซึ่งเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากเยอรมันและสหรัฐอเมริกา ในอนาคตเรามีโอกาสที่จะแซงขึ้นมาได้ต่อไป กระทรวงพาณิชย์พร้อมจับมือกับเอกชนสนับสนุนเรื่องนี้

หมวดสุดท้าย หมวดสินค้าอุตสาหกรรม เดือน ก.ย. +9.4% ทำเงินให้ประเทศ 721,357 ล้านบาท 9 เดือนแรกของปีนี้ +9% สร้างเงินให้ประเทศ 5,888,535 ล้านบาท

สินค้าอุตสาหกรรมที่ขยายตัวได้ดี ได้แก่ เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เดือน ก.ย. +115.7% สร้างเงินให้ประเทศ 21,723 ล้านบาท 9 เดือนแรก +67.1% สร้างเงินให้ประเทศ 126,264 ล้านบาท

อัญมณีและเครื่องประดับ +19 เดือนต่อเนื่อง เดือน ก.ย. +89.6% สร้างเงินให้ประเทศ 36,113 ล้านบาท 9 เดือนแรกปีนี้ +43.3% สร้างเงินให้ประเทศ 209,192 ล้านบาท

เครื่องใช้สำหรับเดินทาง เดือน ก.ย.+77.2% สร้างเงินให้ประเทศ 1,842 ล้านบาท ตลาดที่ขยายตัวได้ดี เช่น สหรัฐฯ สวิตเซอร์แลนด์ จีน ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ เป็นต้น ทำให้ 9 เดือนแรกเป็น +73% สร้างเงินให้ประเทศ 13,395 ล้านบาท

รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ ก.ย. +49.2% สร้างเงินให้ประเทศ 13,396 ล้านบาท 9 เดือนแรก -1.6% ทำเงินให้ประเทศ 94,203 ล้านบาท

เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เดือน ก.ย. +23.4% ทำเงินให้ประเทศ 20,994 ล้านบาท 9 เดือนแรก +11.3% สร้างเงินให้ประเทศ 185,090 ล้านบาท

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เดือน ก.ย. +8.4% สร้างเงินให้ประเทศ 86,539 ล้านบาท 9 เดือนแรกส่งออก 702,898 ล้านบาท

ส่วนตลาดที่ขยายตัว 10 อันดับแรก ในเดือน ก.ย. 65 ได้แก่ 1. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (+70%) 2. สหราชอาณาจักร (+51.5%) 3. ซาอุดิอาระเบีย (+36.7%) 4. CLMV (+26.3%) 5. สหรัฐฯ (+26.2%) 6. สหภาพยุโรป (+18.0%) 7. ทวีปออสเตรเลีย (+15.5%) 8. แคนาดา (+10.6%) 9. อาเซียน(5) (+9.0%) และ 10. ลาตินอเมริกา (+6.3%)

ปัจจัยสำคัญที่ช่วยกระตุ้นการส่งออก เดือน ก.ย.เป็นบวกถึง 7.8% ประกอบด้วย

1.โลกกำลังกลับมา ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและใช้ชีวิตในภาวะปกติ หลังการคลี่คลายของสถานการณ์โควิด ทำให้การส่งออกอาหารในรูปแบบต่างๆของประเทศไทย รวมทั้งสินค้าอุตสาหกรรม เช่น อัญมณี เครื่องประดับ สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้สำหรับการเดินทางและเครื่องสำอางส่งออกได้ดีขึ้น

2.ภาวะการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์เริ่มคลี่คลายส่งผลให้การส่งออกรถจักรยานยนต์และรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องใช้เซมิคอนดักเตอร์สามารถกลับมาผลิตได้

3.การอ่อนค่าของค่าเงินบาททำให้เราสามารถส่งออกสินค้าเกษตรไปแข่งขันในตลาดโลกได้ดีขึ้นโดยเฉพาะข้าว คาดว่าปีนี้จะทำได้เกินเป้าที่กำหนดไว้ เดิม 7 ล้านตัน

และการค้าชายแดนกับ 4 ประเทศ คือมาเลเซีย กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา

ตัวเลขการส่งออกเป็น +7.2% ในเดือน ก.ย. สร้างเงินให้ประเทศ 57,017 ล้านบาท 9 เดือนแรกการส่งออกผ่านการค้าชายแดน +19.3% สร้างเงินให้ประเทศ 489,940 ล้านบาท ปัจจัยสำคัญที่ช่วยการให้การส่งออกผ่านการค้าชายแดน 4 ประเทศ 1.ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าอย่างต่อเนื่อง ทำให้แข่งขันด้านราคากับประเทศคู่แข่งได้ดีขึ้น 2.ราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้นและความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น ทำให้การส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไทยไปเมียนมาและ สปป.ลาวมีมูลค่าสูงขึ้น

โดยการส่งออกผ่านการค้าชายแดนไป มาเลเซีย เดือน ก.ย. มีมูลค่า 16,675 ล้านบาท 9 เดือนแรกส่งออกรวม 139,973 ล้านบาท +8.5%

กัมพูชา เดือน ก.ย.ส่งออก 15,136 ล้านบาท +14.9% ส่งผลให้การส่งออก 9 เดือนแรก สร้างเงินให้ประเทศ 125,536 ล้านบาท +19.5%

สปป.ลาว การส่งออกเดือนก.ย. +30.5% มูลค่าการส่งออก 12,947 ล้านบาท 9 เดือนแรก +24.7% สร้างเงินให้ประเทศ 114,254 ล้านบาท

สุดท้ายเมียนมา เดือน ก.ย.มูลค่าส่งออก 12,259 ล้านบาท -8.4% รวมกัน 9 เดือนเป็น +29.4% สร้างเงินให้ประเทศ 110,177 ล้านบาท

การค้าผ่านแดนไปจีน เวียดนามและสิงคโปร์

เฉพาะทางบก ส่งออกเดือน ก.ย.65 ส่งออกติดลบ 22.9% สร้างเงินให้ประเทศ 34,036 ล้านบาท เพราะเราหันไปส่งทางเรือมากขึ้นทำให้ 9 เดือนแรก ส่งสินค้าผ่านแดนทางบก -23% สร้างเงินให้ประเทศ 283,962 ล้านบาท

การค้าผ่านแดนไปจีน เดือน ก.ย. 65 -29.5% สร้างเงินให้ประเทศ 10,811 ล้านบาท 9 เดือนแรกติด -28.5% สร้างเงินให้ประเทศ 115,945 ล้านบาท

การค้าผ่านแดนไปเวียดนาม ส่งออกทางบกเดือน ก.ย. +33.1% สร้างเงินให้ประเทศ 4,233 ล้านบาท 9 เดือนแรกส่งออกผ่านแดนไปเวียดนาม +5.7% สร้างเงินให้ประเทศ 36,129 ล้านบาท

การค้าผ่านแดนไปสิงคโปร์ ส่งออกทางบกเดือน ก.ย. -26% มูลค่า 5,261 ล้านบาท 9 เดือนแรก -8.2% สร้างเงินให้ประเทศ 38,302 ล้านบาท

จากนั้นผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงเป้าหมายการส่งออกประจำปีนี้ว่าจะเป็นเช่นไร นายจุรินทร์ กล่าวว่า ตนประเมินร่วมกับคณะทำงานที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าการส่งออกขยายตัวไม่ต่ำกว่า 4% เรามีโอกาสทำได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าตัวของเป้าเดิมที่ตั้งไว้ ตนมั่นใจว่าตลอด 3 เดือน ต.ค.-ธ.ค. การขยายตัวของตัวเลขส่งออก น่าจะอยู่ในลักษณะที่ดี การส่งออกยังเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศในการสร้างเงินให้ประเทศ