กรมข้าว จับมือ ม.แม่โจ้ ร่วมพัฒนางานวิจัยข้าว ยกระดับศักยภาพการแข่งขันในเวทีโลก 

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

A2F9B1F2 CF00 4937 A045 419871E19EEA

โดยมีนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ร่วมเป็นสักขีพยาน 

นายณัฎฐกิตติ์ เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือทางวิชาการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายงานวิจัยด้านข้าวให้เกิดประสิทธิภาพ ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก และร่วมกันสร้างเอกลักษณ์ข้าวไทย 

นอกจากนี้ ยังเป็นการร่วมให้การสนับสนุนงานวิจัยด้านข้าว แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรร่วมกัน ตลอดจนให้ความร่วมมือในการบริการทางด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นการสอดคล้องกับนโยบาย ตลาดนำการผลิต ของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

73D9A92F 6D06 4251 A124 3920C4F79C87
3676CE37 4022 446B 9DEF 9AD1E44D58A7
D83CF322 35DD 4E52 A9FE DFE72B81DB28
9B730A18 1A67 436E 9B12 A03F2896B3E3
CE6F036E E3BF 4B64 83A1 BF320DBB12A9