อุตตม แจงนโยบาย “ปุ๋ยคนละครึ่ง”ของพรรคสร้างอนาคตไทย เหตุเกษตรกรต้องแบกรับภาระราคาปุ๋ยแพงขึ้น-เล็งผุด “โรงงานปุ๋ยแห่งชาติ”

วันที่ 8 พ.ย. 65 นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่า

สวัสดีครับ ผมขอขยายความนโยบาย “ปุ๋ยคนละครึ่ง” ที่อาจารย์สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานพรรคสร้างอนาคตไทย ประกาศบนเวทีพบปะพี่น้องประชาชนที่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พ.ย. ที่ผ่านมา

284002390 565364708275351 2736387675338533786 n
อุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย

หลักคิดนโยบาย “ปุ๋ยคนละครึ่ง” เริ่มต้นจากความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรที่ต้องแบกรับภาระราคาปุ๋ยเคมีแพงขึ้นถึงร้อยละ 100-130 ตั้งแต่ต้นปี ปัจจุบันราคาปุ๋ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 30-35 บาท หรือกระสอบละ 1,500 – 1,800 บาท (50 กก.) ซึ่งปุ๋ยคือต้นทุนหลักในการเพาะปลูกหรือราวร้อยละ 30 – 40 ดังนั้นหากรัฐสนับสนุนต้นทุนปุ๋ยให้ครึ่งหนึ่ง ก็เท่ากับจะช่วยให้เกษตรกรมีเงินในกระเป๋าจากการขายผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 15-20

“โครงการปุ๋ยคนละครึ่ง” จะช่วยเหลือเกษตรกรได้มากถึง 5 ล้านคน โดยอ้างอิงจากตัวเลขเกษตรกรรายย่อยผู้เพาะปลูกพืชที่ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐ ดังนั้นเม็ดเงินที่เพิ่มขึ้นในกระเป๋าเกษตรกร ก็จะถูกหมุนเวียนเป็นวงกว้างในระบบเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งจะเป็นผลดีต่อภาพรวมประเทศต่อไป อีกทั้งโครงการลักษณะการช่วยเหลือดูแลด้านต้นทุน จะไม่ส่งผลข้างเคียงต่อคุณภาพผลผลิต เนื่องจากเป็นการกระตุ้นเกษตรกรใส่ใจด้านคุณภาพมากกว่าปริมาณ”

นอกจากนั้นโครงการนี้จะทำควบคู่กับการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้อง และใช้ในปริมาณที่เหมาะสม โดยมีระบบตรวจสอบแร่ธาตุในดินร่วมอยู่ในโครงการด้วย และไม่ได้ให้สิทธิ์เฉพาะปุ๋ยเคมี แต่จะครอบคลุมถึงปุ๋ยชนิดอื่นๆ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรให้ความสำคัญกับการบำรุงดิน รวมทั้งเพิ่มการแข่งขันในตลาดปุ๋ย เพิ่มทางเลือกให้เกษตรกร โดยปัจจุบันไทยมีบริษัทผลิตจำหน่ายปุ๋ยเคมีราว 700 ราย แต่ตลาดร้อยละ 90 อยู่ในมือรายใหญ่ราว 10 รายเท่านั้น

เป็นที่ทราบกันดีว่า สาเหตุที่ปุ๋ยปรับราคาขึ้นอย่างรุนแรงนั้น เป็นผลกระทบจากสงครามรัสเซีย – ยูเครน ซึ่งคาดว่าจะไม่จบลงในระยะเวลาอันสั้นนี้ ดังนั้นราคาปุ๋ยก็จะยังคงตัวในราคาสูงต่อไปจึงมีความจำเป็นที่ต้องช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูกเป็นการเฉพาะหน้า ขณะที่ในระยะยาวในฐานะที่ประเทศไทยมีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงควรมีนโยบายโรงงานปุ๋ยแห่งชาติ เพื่อดูแลเรื่องปุ๋ยอย่างจริงจังด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 65 ที่หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานพรรคสร้างอนาคตไทย (สอท.) พร้อมผู้บริหารพรรค ร่วมปราศรัยเปิดตัวนโยบายพรรคสร้างอนาคตไทย

โดยนายสมคิด กล่าวตอนหนึ่งว่า วันนี้เกษตรกรชักหน้าไม่ถึงหลัง ยังไม่ถึงฤดูเพาะปลูกก็ขาดทุนอยู่แล้ว ไม่มีกำไร มีแต่หนี้ วันนี้นักการเมืองไม่ว่าพรรคไหนเป็นประชาธิปไตยหรือเผด็จการอยู่ที่การนำเสนอนโยบายช่วยประชาชนได้หรือไม่ ถ้าเชื่อและมั่นใจนายสมคิด ก็เลือกพรรคสร้างอนาคตไทย พรรคเดียว เราไม่สร้างแลนด์สไลด์แต่เราจะสร้างสึนามิเลย สำหรับนโยบายคนละครึ่งนั้นคนชอบ เพราะคนไทยชอบเที่ยว แต่วันนี้คนอีสานและเกษตรกรทั้งประเทศไม่มีเงินจะเที่ยว เพราะเป็นหนี้ เราจึงจะเสนอใช้นโยบายปุ๋ยคนละครึ่งให้กับเกษตรกรรายย่อยโดยใน 1 ฤดูการผลิตรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณให้ครึ่งหนึ่งเพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิต รวมถึงต้องมีการบริหารจัดการเรื่องน้ำมัน และเรื่องธนาคารชุมชน จะเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลต่อไปได้