พาณิชย์ยัน”ราคาปุ๋ย”ปรับลดลงแล้ว พร้อมตรวจเข้มสต็อกปุ๋ยพบปริมาณเพียงพอ ไม่ขาดตลาด

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานปุ๋ยเคมีศักดิ์สยามกรุ๊ป อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ว่า จากการตรวจสอบปริมาณสต็อกปุ๋ยเคมีมีเพียงพอเต็มโกดัง ทั้งปุ๋ยที่บรรจุกระสอบแล้ว แม่ปุ๋ย และวัตถุดิบสำหรับผสม (bulk-blending) ซึ่งสามารถผลิตปุ๋ยสูตรต่างๆ เพื่อจำหน่ายได้ถึงปีหน้า

สำหรับภาพรวมทุกโรงงานทั่วประเทศขณะนี้มีสต็อกปุ๋ยเคมีประมาณ 1.4 ล้านตัน ซึ่งถือว่ามากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วถึง 30 % ทำให้มั่นใจได้ว่าเกษตรกรจะมีปุ๋ยใช้อย่างเพียงพอ ไม่ขาดตลาด 

ส่วนราคาขณะนี้ก็ได้ปรับลดลงมาจากช่วงกลางปีที่ผ่านมาแล้ว อาทิ ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) ราคาเฉลี่ยภาคกลาง ปรับลดลงประมาณ 18% แอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) ราคาเฉลี่ยภาคกลางปรับลดลงประมาณ 26%

นอกจากนี้ จากการใช้ปุ๋ยที่ชะลอตัวลงทำให้ตลาดมีการแข่งขันกันสูง ล่าสุดบริษัทผู้ผลิตและผู้นำเข้าปุ๋ยเคมีหลายราย ได้ประกาศปรับลดราคาจำหน่ายปุ๋ยยูเรียหน้าโรงงาน ประมาณตันละ 300 บาท หรือกระสอบละ 15 บาท ซึ่งจะสะท้อนถึงราคาปลายทางในไม่ช้าและจะช่วยลดภาระต้นทุนให้แก่เกษตรกรลงส่วนหนึ่ง 

ทั้งนี้ เพื่อรักษาความเป็นธรรมด้านราคาให้แก่พี่น้องเกษตรกรและป้องกันไม่ให้มีการจำหน่ายปุ๋ยเคมีในราคาแพงเกินสมควร 

กรมการค้าภายในได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดติดตามและกำกับดูแลราคาจำหน่ายในทุกจังหวัดอย่างใกล้ชิด ตลอดจนขอความร่วมมือให้สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย และสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร ร่วมสอดส่องดูแลและกำชับไปยังตัวแทนจำหน่ายให้ขายปุ๋ยเคมีในราคาที่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง ไม่ให้เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบ 

หากพบการฉวยโอกาสจำหน่ายในราคาแพงเกินสมควร จะมีโทษตามกฎหมาย จำคุกสูงสุดไม่เกิน 7 ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับแล้ว 

กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือพบการกระทำผิดดังกล่าวสามารถแจ้งหรือร้องเรียนมาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด