สมาคมการประมงออกแถลงการณ์ค้านลงนามความตกลง TPCEP หวั่นกระทบสินค้าสัตว์น้ำ

นาย มงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่า ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ไป เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โดยที่ประชุมได้รับทราบจากสมาชิกว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้มีการจัดประชุมเพื่อหารือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าภายในความตกลง TPCEP ไปเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ซึ่งมีการพิจารณาว่าประเทศไทย ควรดำเนินการลงนามความตกลง TPCEP ในส่วนของสินค้า Non-EHS หรือไม่อย่างไร 

FD2BA3AD ACD2 4C0A ACF1 C0CC2E9D5270

ซึ่งสินค้าปลาป่นอยู่ในส่วนของรายการ Non-EHS และหากมีการลงนามว่าจะมีการลดภาษีจากสิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์ ก็จะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าสัตว์น้ำทะเลภายในประเทศเป็นอย่างยิ่งถึงแม้จะมีระยะเวลากำหนดการลดภาษีเป็นศูนย์ก็ตาม

74204038 3B9F 42F5 9983 DF4A8BC135EB

ในการนี้ สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ขอคัดค้านการลงนามความตกลง TPCEP ดังกล่าวข้างต้น  เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการประมงทะเลภายในประเทศ

นาย มงคลฯ บอกว่า จะมีการลงนามความร่วมมือในการประชุม APEC เหตุที่ต้องออกมาค้านเนื่องจากปลาเป็ดเป็นตัวค้ำราคาสัตว์น้ำประเภทอื่น หากนำเข้าจากต่างประเทศมาแบบปลอดภาษีก็จะทำให้สัตว์น้ำชนิดอื่นๆ ในประเทศไทยที่จับได้ ถูกกดราคาและราคาลดลงอย่างมาก สำคัญคือจะทำให้ชาวประมงในประเทศไทยได้รับผลกระทบมาก เนื่องจากทุกวันจับปลาเป็ดได้เยอะ

B1DC92EB 256E 451D A3DE 1726D09E8CE0