กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ – Young Smart Farmer ศึกษาดูงาน ”เกษตรอัจฉริยะ”

กรมส่งเสริมการเกษตร นำกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ และ Young Smart Farmer 20 ราย ศึกษาดูงานเกษตรอัจฉริยะที่คูโบต้าฟาร์ม

4C41971C 7422 4FF4 B45A 7B394C078F41

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา นายเข้มแข็ง  ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร นำกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ และ Young Smart Farmer 20 ราย ศึกษาดูงานเกษตรอัจฉริยะ และร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรและเยี่ยมชมคูโบต้าฟาร์ม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ต้นแบบฐานเรียนรู้กิจกรรมและเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 

EC978759 065B 493A B159 1EA39A7CDA4E

โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เสนอความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ด้านการพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีการเกษตร และเครื่องจักรกลการเกษตร โดยเฉพาะในกลุ่มพืชสวน พืชผัก โรงเรือนขนาดเล็กระบบการแจ้งเตือน อุปกรณ์ให้ปุ๋ยและป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ที่แมนยำและมีประสิทธิภาพสูงเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน ปัจจัยการผลิตราคาสูง ทรัพยากรเสื่อมโทรม เกษตรกรขาดโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงด้านสภาวะภูมิอากาศ 

448FC7EC 813F 4449 9A35 169268ECCBBA

นอกจากนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรยังได้นำเสนอแนวทางการสร้าง Start Up ด้านเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยี และเครื่องจักรกลการเกษตร ให้เป็นอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายผู้นำเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ด้านระบบเกษตรอัจฉริยะ เทคโนโลยีการเกษตร และเครื่องจักรกลการเกษตร ของเกษตรกรแปลงใหญ่ และ Young Smart Farmer 

25FE47D0 664C 4BDD B7A3 2FBA16619980
DF1CDC9A 8733 44BF 9ED1 C87D51CEF4EA
A7D172EE 8221 4745 9449 6DC2A8C99F9F