ยกผลไม้มาเสริฟถึงเมืองกรุง งาน The Color of Durian and Eastern Fruits @The Market Bangkok 

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดงาน The Color of Durian and Eastern Fruits @The Market Bangkok ยกขบวนผลไม้และผลิตภัณฑ์ภาคตะวันออกสู่เมืองกรุง จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ 11 – 15 พ.ค.นี้

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ประเทศไทยถือเป็นผู้นำด้านการผลิตการส่งออกผลไม้เมืองร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดและมีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน ผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลำไย มะม่วง สับปะรด ลองกอง กล้วยไข่ และขนุน เป็นต้นแหล่งผลิตผลไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคเหนือ ซึ่งตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ผลไม้ถือเป็นสินค้าเกษตรที่นำรายได้เข้าสู่ประเทศจำนวนมหาศาลต่อปี ส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้โดยเฉพาะทุเรียน มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ผลไม้ภาคตะวันออกกำลังออกสู่ตลาด มีปริมาณการส่งออกอยู่ที่ร้อยละ 50 – 55 ตลาดภายในประเทศ ร้อยละ 35 – 40 และแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ร้อยละ 10 – 15

CD2F2115 C544 4922 8EE0 B25C239024AF

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อว่า กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการบริโภคผลไม้ภายในประเทศ เช่น การจำหน่ายตรงกับผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นแบบออนไลน์ ออฟไลน์ หรือการท่องเที่ยวเชิงเกษตร     อย่างต่อเนื่อง มีการจัดงานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ที่เกษตรกรเป็นผู้นำผลไม้หรือสินค้าเกษตรมาจำหน่ายด้วยตนเอง รวมทั้งพัฒนาเกษตรกรให้มีความรอบรู้เชิงธุรกิจ หรือฝึกให้เกษตรกรมาเป็นผู้จำหน่าย และการสร้างแรงจูงใจให้ทายาทเกษตรกร และ Yong Smart Farmer เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น รองรับความเปลี่ยนแปลงด้านการตลาดในอนาคต 

E240E014 B02C 4413 8B5A CA7D1A9FB671

ล่าสุดได้จัดงาน The Color of Durian and Eastern Fruits @The Market Bangkok : ตลาดทุเรียนหลากสายพันธุ์พร้อมผลไม้จากภาคตะวันออก ภายใต้โครงการจัดงานส่งเสริมการบริโภคสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์คุณภาพดีข้ามถิ่นนอกแหล่งผลิตขึ้น ระหว่างวันที่ 11 – 15 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น.ณ เดอะมาร์เก็ต บางกอกเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมกับ The Market Bangkok เพื่อส่งเสริมทุเรียน และผลไม้คุณภาพดีของภาคตะวันออกให้เป็นที่ประจักษ์ และสร้างความเชื่อมั่นความเป็นผลไม้คุณภาพดี ให้กับผู้บริโภคในการขยายตลาดภายในประเทศ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ความหลากหลายของสายพันธุ์ทุเรียนคุณภาพดี และผลไม้เอกลักษณ์พิเศษเฉพาะถิ่นภาคตะวันออกในการสร้างโอกาสทางการตลาดให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดและขยายตลาดของสินค้าวิสาหกิจชุมชนและแม่บ้านเกษตรกรภาคตะวันออกให้ถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง  

6AC5AE65 906A 4B3D B5D2 A5D92BAA8CDF

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ประกอบด้วย การแสดงสายพันธุ์ทุเรียนพื้นเมืองหายากมากกว่า100 สายพันธุ์ โดยได้มีการนำตัวอย่างจริงมาแสดงกว่า 15 สายพันธุ์ อาทิ ทองแดง ย่ำมะหวาด ไอ้เม่น อีลีบ กบหัวล้าน ชายมะไฟ กบรัศมี กบตาขำ ขุนทอง กบหลังวิหาร กบเจ้าคุณ กระปุกทองดี ชะนีน้ำตาลทราย เป็นต้น 

17936272 29B4 460D 9996 71B2A1CD8508

รวมถึงการจำหน่ายทุเรียน ผลไม้อัตลักษณ์ สินค้าเกษตรแปรรูป และเมนูสร้างสรรค์ใหม่จากทุเรียน โดยมีรูปแบบการจำหน่าย ทั้งการจำหน่ายตรงระหว่างเกษตรกรและผู้บริโภคในงาน, การจำหน่ายแบบไลฟ์สดผลไม้พร้อมบริโภคและบริการส่งตรงถึงผู้บริโภค และการ  สั่งจองแบบ Pre- Order ซึ่งจะจัดส่งให้ภายหลังการจัดงาน และยังมีการสาธิตพร้อมไลฟ์สด การสร้างเมนูอาหารใหม่จากผลไม้การประกอบอาหารประจำถิ่นตะวันออก และวิธีการดู วิธีการแกะทุเรียนให้อร่อยถูกปาก 

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษ สำหรับผู้เข้าเยี่ยมงานตามช่วงเวลาต่าง ๆ เช่น ช่วงชาวสวนมีน้ำใจจ่ายให้คนละครึ่ง ทุกวันเวลา 12.00 – 13.00 น. ช่วยอิ่มจุใจ ขายให้พูละ 20 บาท ทุกวัน เวลา 17.00 – 18.00 น. ช่วงชิมฟรี..ทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองหายากจำนวน 15 สายพันธุ์ ช่วง Eastern Fruit Café เลือกซื้อและเลือกชิม เมนูขนมและอาหารจากผลไม้ และช่วง Rally ชิมฟรี 5 สถานีผลไม้ ชิมครบจบรับของพรีเมี่ยม

E3683CCD B687 460A 9F0C 842DDD060B41

“การจัดงาน The Color of Durian and Eastern Fruits @The Market Bangkok ถือเป็นการตอกย้ำ และต่อยอดความเป็นคุณภาพสินค้าเกษตรของภาคตะวันออก โดยเฉพาะ ทุเรียน และผลไม้เอกลักษณ์พิเศษประจำถิ่น ให้เป็นที่เชื่อมั่นของผู้บริโภค ขณะเดียวกัน ยังเป็นการนำเสนอให้เห็นถึงความหลากหลายของพันธุ์ทุเรียน ที่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยพบเห็น เช่น พันธุ์ทุเรียนพื้นเมืองหายากหลายสายพันธุ์ ซึ่งโดดเด่น และมีความเป็นเอกลักษณ์ สมควรได้รับการต่อยอดและพัฒนาต่อไป พร้อมกันนี้ ผู้เข้าร่วมงานได้ช่วยอุดหนุนสินค้าเกษตรจากเกษตรกร ทั้งจากสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทย ภาคตะวันออก เกษตรกรแปลงใหญ่ เกษตรกรเจ้าของสวน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจาก 9 จังหวัดภาคตะวันออกอันเป็นการช่วยส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งและเติบโตของเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว