เกษตรฯเตรียมพร้อมด่านรถไฟจีน-ลาว”โม่ห่าน”เปิด จีนพร้อมนำเข้าผลไม้ไทย

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยวันนี้ว่า ได้รับรายงานจากกงสุล(ฝ่ายเกษตร) ประจําสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ว่า จุดตรวจสอบกักกันผลไม้นำเข้า ณ ด่านรถไฟโม่ห่านได้ดำเนินการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้ผ่านการตรวจรับรองจากศุลกากรคุนหมิงเรียบร้อยแล้ว 

โดยสถานะปัจจุบัน อยู่ระหว่างการตรวจรับของศุลกากรแห่งชาติจีน ส่วนกลาง(GACC) ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาและการฏิรูปมณฑลยูนนาน ได้กำหนดจัดพิธีเปิดจุดตรวจสอบกักกันผลไม้นำเข้า ด่านรถไฟโม่ห่าน ในวันที่ 3 ธันวาคมนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 1 ปี ของการเปิดให้บริการรถไฟจีน-ลาว 

0F75499D 950A 4E4C 887B AF779E03FA00

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เจรจาร่วมกับ GACC ในการผลักดันการเพิ่มจุดนำเข้าส่งออกผลไม้ระหว่างไทย-จีน ลงในพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบสำหรับการส่งออกและนำเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สามระหว่างประเทศไทยและจีน ซึ่งการที่ด่านรถไฟโม่ห่านพร้อมที่จะนำเข้าผลไม้ไทย ถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวที่สำคัญของไทย เนื่องจากการเพิ่มช่องทางการขนส่งระบบรางผ่านด่านรถไฟโม่ห่าน มณฑลยูนนาน จะเป็นโอกาสของผู้ส่งออกผลไม้ไทย ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการขนส่ง และระยะเวลาในการขนส่ง เพิ่มทางเลือกในการขนส่งสินค้าของไทยไปยังจีน

นอกจากนี้ นายระพีภัทร์ ได้ยืนยันความพร้อมของด่านตรวจพืชหนองคายในการสนับสนุนการส่งผลไม้ไทยผ่านด่านรถไฟโม่ห่าน พร้อมทั้งกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม สำหรับฤดูกาลผลไม้ปี2566 เพื่อตรวจคุณภาพ และรับรองสุขอนามัยพืช ตามเงื่อนไขข้อตกลงพิธีสารไทย-จีน 

รวมทั้งยกระดับการแข่งขันในเรื่องคุณภาพ มาตรฐาน ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของผลไม้ไทย เป็นผลไม้ที่ดีที่สุดในโลก (Thai Fruits, Premium Fruits) และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องของไทยเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันเชื้อโควิดปนเปื้อนในผลไม้ไทยส่งออก ต้องทำการฆ่าเชื้ออย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าสินค้าเกษตรไทยมีมาตรการคุมเข้มการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโควิดตั้งแต่ต้นทาง 

ทั้งนี้ สถิติการส่งออกผลไม้ไทยที่ได้รับใบรับรองสุขอนามัยพืชไปจีน จากกรมวิชาการเกษตร พบว่า ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – พฤศจิกายน 2565 ไทยส่งออกผลไม้ไทยไปจีน 87,730 ชิปเม้นท์ 1,628,943.70 ตันคิดเป็นมูลค่ากว่า 116,978.61ล้านบาท 

88606E21 7733 4C77 AA99 D54E060E1ED6
7B43C959 6387 4F65 8BEC 7CEF2952DF82

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวในตอนท้ายว่า ปลายเดือน พฤศจิกายนนี้ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมตนเอง จะลงพื้นที่จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี เน้นย้ำคุณภาพมาตรฐานผลไม้ในการส่งออกไปยังประเทศจีน  แจ้งผู้ประกอบการทราบถึงความพร้อมในการเปิดด่านโม่ห่านนอกจากนี้  กรมวิชาการเกษตรจะมีการจัดสัมมนาผู้ประกอบการและตัวแทนผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ไทยไปจีน  ประมาณกลางเดือนธันวาคม เพื่อผลักดันนโยบาย ทุเรียนไทย ทุเรียนคุณภาพ (Premium Thai Durian) ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าใจในกระบวนการตรวจคุณภาพ มาตรฐาน รับรองสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งออกทุเรียนทั้งระบบ เพิ่มขีดความสามารถ รวมทั้งทำความเข้าใจเงื่อนไขกฎระเบียบแนวทางการปฏิบัติใหม่ๆ ข้อมูลการตลาด หรือสถานการณ์ของตลาดผลไม้ในต่างประเทศ