ลดค่าครองชีพ..”พาณิชย์ลดราคา 4 มุมเมือง ช่วยประชาชน ล็อต 18” กรุงเทพฯ-ปริมณฑล

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน Lot 18 : 4 มุมเมือง พร้อมด้วยนายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า รัตนาธิเบศร์

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ตนให้นโยบายกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าภารกิจสำคัญในช่วงภาวะค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาทั่วทั้งโลก โดยเฉพาะช่วงสงครามรัสเซีย-ยูเครน จึงเกิดวิกฤติซ้อนวิกฤต ทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น

แต่กระทรวงพาณิชย์พยายามทำ 2 เรื่อง 1.ให้ราคาสินค้าปรับสูงเท่าที่ต้นทุนจริงปรากฏไม่ให้ค้ากำไรเกินควร ถ้ายังตรึงราคาได้ก็ให้ตรึงราคาให้กระทบผู้บริโภคให้น้อยที่สุดและไม่กดราคาเกษตรกรให้ 3 ฝ่ายอยู่ได้ “เกษตรกร”เจ้าของวัตถุดิบ ผู้ประกอบการแปรรูปและผู้บริโภคอยู่ด้วยกันได้แบบ วิน-วิน โมเดล 2. ถ้าสามารถช่วยลดค่าครองชีพได้เราจะทำ โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนจึงเกิดขึ้น วันนี้เป็น “พาณิชย์ลดราคา 4 มุมเมืองช่วยประชาชน ล็อตที่ 18 “จะเป็นการเสริมโครงการพาณิชย์ลดราคาโมบายที่เราทำอยู่กว่า 100 จุดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งจุดถาวรและผ่านรถโมบายเคลื่อนที่โดยจะมีพื้นที่ใหญ่จัด 4 มุมเมืองในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

15974
ลดราคา 4 มุมเมือง

จุดแรกเริ่มต้นที่เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ วันที่ 13-15 พ.ค. และศุกร์-อาทิตย์ต่อไป ครั้งที่ 2 ที่ศูนย์เคหะชุมชนห้วยขวาง วันที่ 27-29 พ.ค. และครั้งที่ 3 วันที่ 3-5 มิ.ย. จัดที่สนามฟุตบอลเคหะชุมชนร่มเกล้าและครั้งที่ 4 วันที่ 10-12 มิ.ย. จัดที่ศูนย์ลานกีฬาบางขุนเทียน เคหะชุมชนธนบุรี 3 ส่วนในต่างจังหวัดให้พาณิชย์จังหวัดเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป สินค้าที่นำมาจำหน่ายราคาพิเศษ มีด้วยกันประมาณ 200 บูธ ผู้ประกอบการกว่า 150 ราย สินค้าที่นำมาลดราคามี 10 หมวดสำคัญเกือบ 2,000 รายการ ลดสูงสุด 75%

สินค้า 10 หมวด ประกอบด้วย 1.หมวดอาหารสำเร็จรูป ลดราคา 13-67% 2.หมวดซอสปรุงรส เครื่องเทศ ลด 15-50% 3.หมวดสินค้าชำระร่างกาย ลด 16-69% 4.หมวดซักล้าง ลด 24-55% 5.หมวดของใช้ภายในบ้าน ลด 20-72% 6.หมวดเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อผ้า ชุดนักเรียน กระเป๋า รองเท้า ลด 22-75% 7.หมวดสินค้า OTOP ลด 14-41% 8.หมวด

เครื่องใช้ไฟฟ้า 9.หมวดอาหารสด ประกอบด้วยหมูเนื้อแดง 160 บาท/กก. น่องไก่ติดสะโพก 65 บาท/กก. น้ำตาลทราย ถุงละ 1 กิโลกรัม ราคา 18 บาท น้ำมันปาล์ม ขวดละ 59 บาท ไข่เบอร์ M ฟองละ 3.16 บาท ข้าวหอมมะลิ ถุงละ 5 กิโลกรัม 120 บาท ข้าวขาว 5% ถุงละ 5 กิโลกรัม ราคา 89 บาท และ 10.หมวดผลไม้สด เพื่อสนองนโยบายโครงการ พาณิชย์ Fruit Festival 2022 นำผลไม้สดจากหลายแหล่งทั่วประเทศ เช่น ทุเรียนหมอนทองจันทบุรี กิโลกรัมละ 160 บาท มะม่วง R2E2 มะม่วงแดงจักรพรรดิ มะม่วงจินหงส์ กิโลกรัมละ 15 บาท เงาะโรงเรียนจากจังหวัดตราด กิโลกรัมละ 35 บาท สับปะรดภูแลกิโลกรัมละ 10 บาท เป็นต้น เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งประชาชนคนไทยทั้งประเทศซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้ผลิตผู้ประกอบการและเจ้าของพื้นที่รวมทั้งห้างเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์วันนี้ด้วย