“สัญชัย” ขอบคุณ “มนัญญา” รับหนังสือชาวสวนสอบถามแนวทางแก้ปัญหาผลไม้ เผยเคยส่งเรื่องไป แต่ไม่ถึงมือรัฐมนตรี 

นายสัญชัย โกสัลล์วัฒนา เจ้าของกลุ่มทำสวนเอาเงิน ไม่ได้เอาเงินทำสวน และองค์กรชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก ยื่นหนังสือให้ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระหว่างลงพื้นที่ จ.จันทบุรี ระหว่างเปิดงานพืชสวนก้าวหน้า ที่ สวพ.6 เพื่อสอบถามมาตรการควบคุมคุณภาพทุเรียนไทยสำหรับผลผลิตที่จะออกในฤดูกาล นับตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป รวมถึงเอกสารใบGAP ราว 80,000 ใบ ของชาวสวน ซึ่งระหว่างการยื่นเอกสาร ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร แจ้งว่า ใบ GAP กว่า 80,000 ใบ ได้เซ็นต์รับรองเรียบร้อยแล้ว 

 นายสัญชัย เปิดเผยว่า การยื่นหนังสือวันนี้ ต้องขอบคุณรัฐมนตรีช่วยฯมนัญญา ที่ยอมรับหนังสือและสอบถามปัญหาด้วยตัวเอง เนื่องจากที่ผ่านมาทางกลุ่มและองค์ชาวสวนภาคตะวันออก เคยทำหนังสือส่งไปยังรัฐมนตรีฯ เพื่อแจ้งปัญหาและขอทราบความชัดเจนการเตรียมแก้ปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก แต่หนังสือกลับไม่เคยถึงรัฐมนตรีเลย และครั้งนี้ ได้ขอให้มีการแจ้งกลับเป็นลายลักษณ์อักษร กลับไปยังกลุ่มเพื่อจะได้แจ้งให้กับชาวสวนภาคตะวันออกรับทราบ ว่า ผู้บริหารที่กำกับกรมวิชาการเกษตร รับทราบเรื่องและสั่งการให้เตรียมหาทางแก้ปัญหาแล้วอย่างไรบ้าง 

A635E8AB 2777 4147 84BC B18BC82D3B01

ผศ.ดร.สัมพันธ์ จันทร์ดำ ที่ปรึกษา”กลุ่มทำสวนเอาเงิน ไม่ได้เอาเงินทำสวน”เปิดเผยว่า วันนี้รมช.มนัญญาฯ ได้รับทราบปัญหาและข้อห่วงใยโดยตรงจากเกษตรกร และได้ชี้แจงแล้วว่า เป็นรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกรมวิชาการเกษตรโดยตรง การทำงานเพื่อแกปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก โดยเฉพาะทุเรียนให้ยึดแนวทางการทำงานและแก้ปัญหาเหมือนปี 2564 ซึ่งการทำงานควบคุมคุณภาพทุเรียนต้องเข้มข้นไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผ่านมา ข้าราชการที่ทำงาน ต้องทำเต็มที่ เพราะได้รับมอบหมายมาแล้ว จึงขอให้ชาวสวนรอติดตามการทำงานก่อน เพราะราวอีก 3 เดือน ก็จะเห็นผลว่าการแก้ปัญหาทุเรียนมาถูกทางและทำได้จริงหรือไม่ 

CBEB7C44 4ABF 4B77 8915 6631C54A8E97