จีนเล็งขยายการใช้ ‘ปุ๋ยอินทรีย์’ หนุนเกษตรสีเขียว

กระทรวงเกษตรและกิจการชนบทของจีน เผยว่าจีนจะขยับขยายการใช้งานปุ๋ยอินทรีย์และลดทอนการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อส่งเสริมเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานที่เผยแพร่โดยกระทรวงฯ ระบุว่า สัดส่วนของที่ดินที่มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จะเพิ่มขึ้นมากกว่า 5 จุดภายในปี 2025 

พร้อมเสริมว่าความเข้มข้นของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ใช้กับข้าว ข้าวสาลี ข้าวโพด และพืชผลสำคัญอื่นๆควรลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับช่วงปี 2016-2020

ขอบคุณข้อมูล/ภาพ จาก : สำนักข่าวซินหัว(Xinhua)