เกษตรฯตั้งเป้า”จันทบุรี ระยอง ตราด” เมืองหลวงผลไม้ไทย-โลก

รัฐมนตรีเกษตรฯ มุ่งผลักดันการผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพ การส่งออก การค้าขาย ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอเขาชะเมา และประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

       ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอเขาชะเมา “ทุเรียนเขาชะเมา เล่าขานเมืองสามอ่าง” ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีนายธารา ปิตุเตชะ นายบัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดระยอง และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ ตลาด ฮ.กอบโชคเจริญทรัพย์แลนด์ หมู่ที่ 2 ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง พร้อมมอบของรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลไม้คุณภาพ มอบป้ายมาตรการด้านความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในผลไม้เพื่อการส่งออกของจังหวัดระยอง (Zero COVIC Rayong Fruit : ZCRF) เยี่ยมชมซุ้มผลไม้ นิทรรศการของส่วนราชการ และเยี่ยมชมผลไม้ที่ชนะการประกวด

5F2E9663 B387 46C1 B91F 32C8C197B76C

       ทั้งนี้ อำเภอเขาชะเมา ประชาชนประกอบอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม มีผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ คือ ยางพารา และผลไม้ที่ขึ้นชื่อ เช่น เงาะ สับปะรด มังคุด ลองกอง และอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งราชาแห่งผลไม้ คือ ทุเรียนเขาชะเมา ที่มีมาตรฐานสูง คุณภาพดีเยี่ยม ไม่เป็นสองรองใคร

0776B13C 7A9D 4611 9196 356FEB806CDD

       “การจัดงานเทศกาลผลไม้ของจังหวัดระยอง ถือเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกร และส่งเสริมการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดระยอง ที่เน้นการพัฒนาทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยว และบริการ ที่ต้องดำเนินไปพร้อมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน การจัดงานครั้งนี้จะเป็นการช่วยผลักดันการผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพ การส่งออก การค้าขาย ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ และเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรอื่น ๆ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดระยองให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้นด้วย”

239A0053 FEF4 4392 AE53 361DE8393A82

“อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งมั่นที่จะทำให้ภาคการเกษตรเข้มแข็ง โดยต้องบูรณาทุกภาคส่วนและทำงานแบบเดินไปด้วยกัน อะไรที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ จะทำทันที นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญนโยบายการตลาดนำการผลิต ที่จะต้องมีตลาดรองรับที่แน่นอน โดยได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบคุณภาพทุเรียนให้ได้มาตรฐาน ก่อนการเก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้ทุเรียนที่มีคุณภาพ ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหลายแสนล้านบาทต่อปีอย่างแน่นอน ทั้งนี้ ได้ตั้งเป้าให้จังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด ให้เป็นเมืองหลวงผลไม้ของไทย และของโลกให้ได้ในอนาคต” ดร.เฉลิมชัย กล่าว