เฉลิมชัย Kick off ผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมา แมว ฟรีตั้งเป้า 300,000 ตัวตลอดปี 2566

รัฐมนตรีเกษตรฯ เฉลิมชัย Kick off ผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งเป้าผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว 300,000 ตัวตลอดปี 2566 และจัดอบรมอาสาปศุสัตว์ให้มีความรู้ความเข้าใจ พร้อมให้บริการพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดโครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และปล่อยขบวนคาราวานอาสาปศุสัตว์สำหรับให้บริการพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ว่า ด้วยศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 –2563 นับเป็นพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ปัจจุบันทรงโปรดให้ดำเนินโครงการฯ ในระยะต่อไป ปี พ.ศ. 2564 –2568 โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ภายในปี พ.ศ. 2568 ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ประกอบกับเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการส่งความสุขให้กับประชาชนและเจ้าของสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นหนึ่งในครอบครัวปศุสัตว์ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2566 โดยเป็นความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายสถานพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัย เครือข่ายวิชาชีพการสัตวแพทย์ องค์กรอิสระ ประชาชน และเจ้าของสัตว์เลี้ยง มีการจัดกิจกรรมให้บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า และส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้ตามพระปณิธานฯ ภายในปี พ.ศ. 2568

248255

“วันนี้รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่มาร่วมโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน ซึ่งกรมปศุสัตว์มีการจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยบูรณการร่วมกับหลายหน่วยงาน และมีเป้าหมายร่วมกันในการให้โรคพิษสุนัขบ้าหายไปจากประเทศไทย ซึ่งถ้าทำได้ จะสามารถรักษาชีวิตพี่น้องประชาชนได้ อีกทั้งยังเป็นการประหยัดงบประมาณ ซึ่งจะได้นำเงินไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ต่อไป” ดร.เฉลิมชัย กล่าว

248256

ด้านนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ (21 ธ.ค. 65) มีการผ่าตัดทำหมันที่ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 600 ตัว ฉีดวัคซีนฯ จำนวน 100 ตัว และมีการผ่าตัดทำหมันรวมทุกจังหวัด จำนวน 10,000 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวม 20,000 ตัว นอกจากนี้ ในส่วนของภูมิภาค สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 – 9 และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ได้มีการจัดกิจกรรมออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ให้บริการผ่าตัดทำหมันไปพร้อมกันทุกจังหวัด โดยโครงการจะมีการดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 31 มกราคม 2566 และจะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีงบประมาณ 2566 โดยมีเป้าหมายรวมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 300,000 ตัว

248260

ทั้งนี้ ประชาชนและเจ้าของสัตว์เลี้ยงแต่ละจังหวัด สามารถพาสัตว์เลี้ยงไปรับบริการได้ที่จุดให้บริการของแต่ละจังหวัด คลินิกรักษาสัตว์ และโรงพยาบาลสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยสามารถตรวจสอบจุดให้บริการแต่ละจังหวัดได้จากเวบไซต์ของกรมปศุสัตว์