โหรพราหมณ์ เผย โฉมนางสงกรานต์ ประจำปี 2565

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้เผยแพร่ประกาศสงกรานต์ของฝ่ายโหรพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง พร้อมจัดทำภาพวาด นางสงกรานต์ ประจำปี 2565 ดังนี้

ปีขาล (ผีเสื้อผู้หญิง ธาตุไม้) จัตวาศก จุลศักราช 1384 ทางจันทรคติ เป็นปกติมาสวาร ทางสุริยคติ เป็นปกติสุรทิน

นางสงกรานต์ ทรงนามว่า “กิริณีเทวี” ทรงพาหุรัด ทัดดอกมณฑา อาภรณ์แก้วมรกต ภักษาหารถั่วงา พระหัตถ์ขวาทรงขอ พระหัตถ์ซ้ายทรงปืน เสด็จยืนมาเหนือหลังกุญชร (ช้าง) เป็นพาหนะ

๏ วันมหาสงกรานต์
ตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน เวลา 9 นาฬิกา 52 นาที 12 วินาที จันทรคติ ตรงกับ วันพฤหัสบดี ขึ้น 13 ค่ำ เดือนห้า ปีขาล

S 825466891

๏ นางสงกรานต์ประจำปี 2565 ทรงพระนามว่า “พระนางกิริณีเทวี” หรือ “พระนางกาฬกิณีเทวี” ทรงพาหุรัด ทัดพระกรรณด้วยดอกมณฑา ทรงอาภรณ์แก้วมรกต ภักษาหารถั่วแลงา พระหัตถ์ขวาทรงคชกุศ พระหัตถ์ซ้ายทรงปืน (ปืนผา)เสด็จประทับยืน มาเหนือหลังพญากุญชรชาติ (ช้าง) เป็นเทวราชพาหนะ

เปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น 1384 วันพุธ เป็นธงชัย, วันอังคาร เป็นอธิบดี, วันอังคาร เป็นอุบาทว์, วันพฤหัสบดี เป็นโลกาวินาศ

๏ คำทำนาย แต่ครั้งโบราณกล่าวว่า “วันพฤหัสบดี”เป็นวันมหาสงกรานต์ จะแพ้ข้าไท พระสงฆ์ราชาคณะจะได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจกันแลฯ

“วันศุกร์” เป็นวันเนา ข้าวจะยากแลหมากจะแพง แร้งกาจะตายห่าสิ้น สัตว์ในป่าทั่วปัฐพินทร์จะเกิดภยันตราย

“วันเสาร์”เป็นวันเถลิงศก หมู่ทแกล้วทกล้าแลทหารทั้งปวงทั้งหลาย จะประกอบไปด้วยความสุขสโมสร แลวิชาวิทยาการต่าง ๆ แม้จะกระทำยุทธนาด้วยข้าศึก ณ ทิศานุทิศใด ๆ ก็จะมีชัยชำนะทุกเมื่อทุกครั้งไป
นางสงกรานต์เสด็จประทับยืน ทำนายว่า ปวงประชาจะเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจเจ็บไข้ด้วยโรคา

๏ เกณฑ์พิรุณศาสตร์…
ปีนี้ อาทิตย์ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 400 ห่า ตกในเขาจักรวาล 160 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 120 ห่า ตกในมหาสมุทร 80 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 40 ห่า

๏ เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีธนู ชื่อ เตโช(ธาตุไฟ) น้ำน้อย อากาศยังร้อน

๏ เกณฑ์นาคราชให้น้ำ ปีนี้ นาคราชให้น้ำ 4 ตัว ทำนายว่า ฝนดีตลอดปี

๏ เกณฑ์ธัญญาหารนาม วิบัติ ข้าวกล้าธัญญาในนาไร่ จะเกิดกิมิชาติ ว่าด้วยมีด้วงแลแมลงรบกวน กล้าข้าว จะได้ผล 1 ส่วน เสีย 5 ส่วน บ้านเมืองจะเกิดยุทธสงคราม จะฆ่าฟันกัน จะนิราศจากกัน จะฉิบหายเป็นอันมากแลฯ