รมว.เฉลิมชัย มอบ ส.ป.ก. 4-01 และหนังสือสัญญาเช่าที่ดินสำหรับสถาบันเกษตรกร เพื่อรับรองสิทธิ์-ลดความเหลื่อมล้ำเกี่ยวกับที่ดินทำกินเกษตรกร จ.ชุมพร

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการและพบปะเกษตรกรในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร และเป็นประธานในพิธีมอบปัจจัยการผลิตต่าง ๆ พร้อมทั้งมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน(ส.ป.ก. 4-01) และหนังสือสัญญาเช่าที่ดินสำหรับสถาบันเกษตรกร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พี่น้องเกษตรกรของจังหวัดชุมพร 

โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ แปลงหมายเลข 83 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้การขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าถึงระดับรากหญ้า เปรียบเสมือนเป็นสมาชิกครอบครัวของเกษตรกร 

ทั้งนี้ จังหวัดชุมพรมีพื้นที่ดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมครอบคลุมทั้ง 8 อำเภอ พื้นที่ดำเนินการทั้งสิ้น 570,620 ไร่ จัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว จำนวน 33,583 ราย เนื้อที่ประมาณ502,064 ไร่ ในการดำเนินงานตามโครงการจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในเขตปฏิรูปที่ดินของจังหวัดชุมพรรวมจำนวน 2 แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ 7,235 ไร่  

1) แปลงหมายเลข No.83 เนื้อที่ประมาณ 6,281 ไร่ โดยเกษตรกรได้จัดตั้งสถาบันเกษตรกรในรูปแบบสหกรณ์ ชื่อสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินหงษ์เจริญ จำกัด ได้ขอใช้ประโยชน์ที่ดินจากส.ป.ก.ชุมพรแล้ว เนื้อที่ประมาณ 2,197 ไร่ เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินแล้วจำนวน 420 ราย พื้นที่อยู่ระหว่างการดำเนินการอีกประมาณ 1,595 ไร่ สามารถรองรับเกษตรกรได้อีก 234 ราย ซึ่งจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นี้ 

2) แปลงเนื้อที่ประมาณ 954 ไร่ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำบัญชีคัดเลือกเกษตรกรเพื่อรองรับให้สถาบันเกษตรกรเข้ามาขอใช้ประโยชน์ต่อไป โดยคาดว่าสามารถรองรับเกษตรกรได้ จำนวน 97 ราย

สำหรับการพัฒนาพื้นที่ในโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรฯ ในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ #กรมชลประทาน #กรมพัฒนาที่ดิน #กรมทรัพยากรน้ำ #กรมทรัพยากรน้ำบาดาล #กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน #กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น #การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ #สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และหน่วยงานในระดับท้องที่ ท้องถิ่น โดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแกนหลักในการพัฒนา 

“นับเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จังหวัดชุมพรและสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาผู้ไร้ที่ดินทำกิน โดยมีการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย นำมาจัดสรรให้เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาลภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 

ซึ่งจะจัดสรรในรูปแบบสหกรณ์การเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ สาธารณูปโภค ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมสวัสดิการสังคม เพื่อให้เกษตรกรอยู่ได้อย่างยั่งยืน ภายใต้ศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนโยบายตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

การมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแก่เกษตรกร และมอบสัญญาเช่าที่ดิน ให้แก่สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินหงษ์เจริญ จำกัด ในวันนี้ จะเป็นการรับรองสิทธิ์การเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ที่แสดงถึงการลดความเหลื่อมล้ำเกี่ยวกับที่ดินทำกิน อันจะส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร 

ส.ป.ก. จะเร่งดำเนินการจัดสรรที่ดินทำกินให้เกษตรกรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้เรียบร้อยอย่างเร็วที่สุดทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ จะเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกร โดยมีการสนับสนุนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปุ๋ย รวมถึงส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต 

อีกทั้งยังสนับสนุนพืชเศรษฐกิจอย่างทุเรียน โดยขอความร่วมมือในการรักษาคุณภาพ ลดการใช้สารเคมีและสารปนเปื้อน และการตัดทุเรียนอ่อน ซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถส่งออกทุเรียนที่มีคุณภาพได้อย่างแน่นอนนอกจากนี้ ยังตั้งใจมารับทราบปัญหาจากเกษตรกรกลุ่มต่าง ๆ โดยนำผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มารับฟังปัญหาของพี่น้องชาวชุมพรโดยตรง หากสามารถดำเนินการได้จะดำเนินการทันที เพื่อลดความเดือดของพี่น้องเกษตรกรให้เร็งที่สุด” ดร.เฉลิมชัย กล่าว

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า