​โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ เตรียมลงพื้นที่ จ.ราชบุรี 13 มี.ค. เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เกษตรวิถีพุทธฯ

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ เตรียมลงพื้นที่ จ.ราชบุรี 13 มี.ค. เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เกษตรวิถีพุทธ-วิถีความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างวัดกับชุมชน ตรวจติดตามแนวทางการพัฒนา อ.บ้านโป่ง ใน 6 โครงการสำคัญ

วันที่ 10 มีนาคม 2566 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เตรียมลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีกำหนดการดังนี้ 

IMG 65956 20230310133530000000%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8 scaled
นายอนุชา บูรพชัยศรี ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลาประมาณ 09.00 น. นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ออกเดินทางจากสนามเฮลิคอปเตอร์ พล.ม. 2 รอ. เขตพญาไท กรุงเทพฯ ไปยังจุดจอด ฮ. สนามฟุตบอลประจำตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และเดินทางต่อไปยังวัดหุบกระทิง ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง เพื่อเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เกษตรวิถีพุทธ-วิถีความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างวัดกับชุมชน เปลี่ยนพื้นที่รกร้างว่างเปล่าเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตร และร้านกาแฟท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนเชิงเกษตรให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านและความสำเร็จของการนำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ จนเกิดผลเป็นรูปธรรม

จากนั้น นายกรัฐมนตรีจะไปที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง เพื่อตรวจติดตามแนวทางในการพัฒนาอำเภอบ้านโป่งตามโครงการต่าง ๆ ได้แก่ (1) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองบ้านโป่งระยะที่ 1 (2) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณสะพานค่ายหลวง-สะพานเขางู-เบิกไพร (3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำแม่กลอง บริเวณสวนสุขภาพชุมชนไกรฤกษ์ (4) ผลการดำเนินงานและแผนการก่อสร้างอาคารภายในโรงพยาบาลบ้านโป่ง (5) โครงการขยายถนน 2 ช่องทางจราจรเป็น 4 ช่องทางจราจร เส้นทางตำบลหนองปลาหมอ-ตำบลเขาขลุง (6) โครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดสี่แยกหัวโป่งเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด ช่วยลดอุบัติเหตุ รวมทั้งรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น ทำให้การจราจรมีความคล่องตัวมากขึ้นและช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางด้วย 

ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปวัดใหญ่นครชุมน์ ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง เพื่อกราบสักการะหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลนครดลเรืองโรจน์ นมัสการพระครูนครเขมกิจ เจ้าคณะตำบลนครชุมน์-บ้านม่วง เจ้าอาวาสวัดใหญ่นครชุมน์ สักการะหลวงพ่อพญาแล และเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวไทยเชื้อสายรามัญ โดยนายกรัฐมนตรีและคณะ จะเดินทางกลับถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ พล.ม. 2 รอ. เขตพญาไท กรุงเทพฯ ในเวลาประมาณ 13.30 น. ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

“การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล รวมทั้งรับฟังการแก้ปัญหาและดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกมิติ ซึ่งแม้จังหวัดราชบุรี จะเป็นจังหวัดเมืองรอง แต่ด้วยศักยภาพของพื้นที่ทำให้จังหวัดเป็นหนึ่งในเป้าหมายของนักท่องเที่ยว ดังนั้นการพัฒนาพื้นที่ในด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม การปรับปรุง-ขยายถนน ก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด ทางหลวงต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ฟื้นฟูด้านแหล่งน้ำ และการดูแลด้านสาธารณสุข เป็นไปเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่อยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก เพื่อเป็นแนวทางการสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนในการร่วมกันขับเคลื่อนประเทศ นำไปสู่การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สมดุล และยั่งยืนในทุกภูมิภาคของประเทศไทย” นายอนุชาฯ กล่าว