เชิดชูเกียรติ”ชาวนาไทย”จัดใหญ่ 4 ภาค วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

กรมการข้าว เชิดชูเกียรติชาวนาไทย จัดใหญ่ 4 ภาค วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีนิทรรศการต่างๆ ด้านข้าว การให้ความรู้และการผลิตข้าว

กรมการข้าว จัดงานแถลงข่าว งานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมี นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย นายประมาณ สว่างญาติ คณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ ในฐานะผู้แทนชาวนา ร่วมแถลงและมีนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าวรวมถึงผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการข้าว และเกษตรกรชาวนา ร่วมงาน ณ อาคารจักรพันธุ์ กรมการข้าว

BCFB3E49 012E 4EF4 AE15 04BC43A00800

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ในวันที่ 4 มิ.ย. 65 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 มิ.ย. 65 ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย บริเวณทุ่งมะขามหย่องจ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ประชาชนได้รำลึกถึงความสำคัญของข้าว ในฐานะพืชที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมาอย่างยาวนาน และเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวครบวงจร ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวนา และยุวชนชาวนา ที่จะเป็นผู้สืบทอดการปลูกข้าวต่อไปในอนาคต 

6D72DB43 FB9C 48E8 986B 7EA564171E5D

ซึ่งนอกเหนือจากการจัดงานในวันดังกล่าว กรมการข้าวยังได้จัดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในอีก 3 ภูมิภาค ประกอบด้วย

🔹️ภาคใต้ ณ โรงเรียนบ้านกระอาน อ.เทพา จ.สงขลา ในวันที่ 20-21 มิ.ย. 65 

🔹️ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 23-25 มิ.ย. 65 

🔹️ภาคเหนือ ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย จ.เชียงราย ในวันที่ 29-30 มิ.ย. 65 

เพื่อพี่น้องชาวนาและผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้อย่างทั่วถึงทั่วทุกภูมิภาค