กรมการข้าว จับมือ จุฬาฯ ร่วมพัฒนางานวิจัยด้านข้าว สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ รองอธิการบดีด้านการวิจัย ปฏิบัติการแทนอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

EFD564B2 2A83 413A AE81 458EF19F345F

โดยมีนางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว และ ศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์แสงวนิช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมจักรพันธ์กรมการข้าว

นายณัฎฐกิตติ์ เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนางานวิจัยด้านข้าว เพิ่มศักยภาพที่จะพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ซึ่งจะช่วยให้เกิดการขยายผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศอย่างยั่งยืน

D0E1DD46 3D56 4A1E 819E 6A8808CAC85C