ปชป. ประกาศนโยบายเกษตรทันสมัย 26-26 สู่เกษตรมูลค่าสูง ภายใต้วิสัยทัศน์ “เกษตรฐานราก เกษตรฐานโลก”

วันที่ 27 เมษายน 2566 ทีมเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์ แถลงข่าว วาระประเทศไทย ครั้งที่ 4 “ปชป. กับนโยบายเกษตร” นำโดย นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรค ในฐานะทีมเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์ ม.ร.ว. ศศิพฤนท์ จันทรทัต อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ อดีตรองผู้ว่าฯ กทม. ผู้เชี่ยวชาญด้านคมนาคมขนส่งโครงสร้างพื้นฐาน และโครงการขนาดใหญ่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 พรรคประชาธิปัตย์ อาคาร ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช

S 14827550%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%84
ปชป. ประกาศนโยบายเกษตรทันสมัย 26-26

นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรค ในฐานะทีมเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์เล็งเห็นว่า เกษตรคืออนาคตของประเทศและเป็นดีเอ็นเอ (DNA) ของพรรคจึงมุ่งมั่นที่จะปฏิรูปภาคเกษตรเพื่อให้เกษตรกรเข้มแข็ง เกษตรไทยแข็งแกร่งจึงกำหนดเป้าหมายของนโยบายเกษตรทันสมัยภายใต้วิสัยทัศน์ “เกษตรฐานราก เกษตรฐานโลก”และยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต

1.ประเทศไทยต้องเป็นมหาอำนาจอาหารโลก Top 10

2.เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น 100 %

และ 3.เพิ่ม GDP เกษตรเป็น 10%

นโยบายเกษตรทันสมัยของพรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 26 จึงกำหนด 26 นโยบายสำคัญ เพื่อเป็นเครื่องมือในการยกระดับอัพเกรดภาคเกษตรสู่การบรรลุเป้าหมาย เช่น ต่อยอดประกันรายได้จ่ายส่วนต่าง เกษตรแปลงใหญ่ 3 ล้าน เติมทุนชาวนา 3 หมื่นต่อครัวเรือน องค์กรประมงท้องถิ่น 1 แสนบาท ตอบแทน อาสาสมัครเกษตร (อกม.) 1 พันบาทต่อเดือน ธนาคารหมู่บ้านชุมชน 2 ล้าน ปรับลดปลดหนี้พักหนี้เกษตรกร ปลดล็อก ”พรก.ประมง”

วางรากฐานใหม่เกษตรอุตสาหกรรมจัดตั้งฟู้ดวัลเลย์ (Food Valley) 18 กลุ่มจังหวัด มหานครผลไม้ รับเบอร์วัลเลย์ ฮาลาลฟู้ดปาร์ค และศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรมทุกจังหวัด ส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะ เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรอินทรีย์ เกษตรแม่นยำ 5 ล้านไร่ ขยายศูนย์ปุ๋ย-น้ำชุมชน และชลประทานตำบล พัฒนาโลจิสติกส์และระบบห่วงโซ่ความเย็น ส่งเสริมอาหารแห่งอนาคต อาหารฮาลาล ปฏิรูปปศุสัตว์-ประมงครบวงจร ปฏิรูป ธกส. ปฏิรูปกระทรวงเกษตรฯ เป็นต้น

“พรรคประชาธิปัตย์สร้างเงินจากการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ประเทศและเกษตรกรกว่า 5 ล้านล้านบาท ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา สร้างประวัติศาสตร์ส่งออกทุเรียนทะลุแสนล้าน ทำให้ภาคเกษตรมีจีดีพี ไตรมาสแรกของปีนี้เติบโตถึง 5.5% เป็นมูลค่าเกือบ 2 แสนล้านบาท เราจะสานงานต่อก่องานเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 100% ก้าวข้ามความยากจน ก้าวพ้นหนี้สิน ด้วย 26 นโยบาย เกษตรทันสมัย ของ พรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 26 พรรคขวัญใจเกษตรกร 2 ปีซ้อน จากผลงาน ทำได้ไว ทำได้จริง ที่พิสูจน์แล้ว” นายอลงกรณ์ กล่าว