กรมประมงฉลองครบ 1 ปี ร้าน Fisherman Shop พร้อมเสิร์ฟสินค้าประมงคุณภาพจาก 121 สาขาทั่วประเทศ การันตีด้วยสัญลักษณ์ประมงธงเขียว 

วันที่ 27 เมษายน 2566 ณ ร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen กรมประมง กรุงเทพมหานคร กรมประมงฉลองการเปิดร้าน Fisherman Shop ครบรอบ 1 ปี เผยผลประกอบการรุ่ง ยอดขายพุ่งกว่า 76 ล้านบาท สามารถขยายช่องทางตลาดได้แล้วกว่า 121 สาขาทั่วประเทศ พร้อมส่งตรงสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงจากเกษตรกรชาวประมงถึงผู้บริโภค ซึ่งการันตีคุณภาพสินค้าด้วยสัญลักษณ์ประมงธงเขียว ที่รับรองความสด สะอาด ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และใส่ใจสิ่งแวดล้อม
     

%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87202304271636102 pic
ครบรอบ 1 ปี ร้าน Fisherman Shop

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ร้าน Fisherman shop เป็นร้านค้าที่กรมประมงได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการกระจายผลผลิตสัตว์น้ำไปสู่ผู้บริโภค และช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีพื้นที่ในการจำหน่ายผลผลิตในระยะยาว โดยกรมประมงได้กำหนดให้มีจุดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา เริ่มแรกมี 77 สาขา และปัจจุบันได้ขยายสาขาเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 44 สาขา รวมทั้งสิ้น 121 สาขา โดย Fisherman Shop @ Bang Khen ซึ่งเป็นสาขาต้นแบบมีรายการสินค้าประมงจากพี่น้องชาวประมงและเกษตรกรผ่านการวางจำหน่ายแล้วมากกว่า 300 รายการ 
     

จากการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566 เฉพาะสาขาบางเขน กรุงเทพมหานคร มียอดจำหน่าย 1,759,926 บาท สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการประมงจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,414,771 บาท และมียอดจำหน่ายรวมทั้งประเทศจากร้าน Fisherman Shop และ Fisherman Market เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 76,324,795 บาท ซึ่งสินค้าประมงที่วางจำหน่ายในร้านFisherman Shopยังได้มีการรับรองตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียวจากกรมประมง เพื่อการันตีถึงความสด สะอาด ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ประมงที่ได้รับการรับรองตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียวแล้ว จำนวน 299 ผลิตภัณฑ์ จากเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการด้านการประมง 116 ราย
     

อธิบดีกรมประมง กล่าวในตอนท้ายว่า กรมประมงยังคงเดินหน้าเพื่อพัฒนาร้าน fisherman shop เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคให้สามารถเข้าถึงและร่วมอุดหนุนสินค้าได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ Fisheries shop by Fisherman ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ผลิตและผู้บริโภค อีกทั้งยังได้สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อให้มีรูปแบบที่หลากหลายอยู่เสมอ พร้อมทั้งควบคุมคุณภาพสินค้าจากชาวประมงและเกษตรกรที่จะนำมาจำหน่าย โดยการันตีคุณภาพด้วยตราสัญลักษณ์  “ประมงธงเขียว” เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค รวมถึงการขนส่งที่รวดเร็วและหลากหลายช่องทาง โดยกรมประมงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าร้าน Fisherman Shop จะเป็นสื่อกลางที่ช่วยในการกระจายผลผลิตสัตว์น้ำของพี่น้องชาวประมงและเกษตรกรอย่างทั่วถึงและยั่งยืนต่อไป