‘จีน-ไทย’ เดินหน้าร่วมมือ ‘การเกษตร’ หนุนการพัฒนายั่งยืน

 เมื่อไม่นานนี้ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ประจำวุฒิสภาพร้อมด้วยสมาชิกคณะกรรมาธิการฯ รวมถึงเอกอัครราชทูตไทยประจำจีน คณะผู้แทนจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว จำนวน 22 คน เดินทางเยือนสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรมณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เพื่อหารือกับบุคลากรของสถาบันฯ สรุปผลความร่วมมือ ตลอดจนวางแผนความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนในอนาคต

ไทยและอวิ๋นหนานมีภูมิประเทศ สภาพอากาศ และพันธุ์พืชที่เพาะปลูกคล้ายคลึงกัน โดยทั้งสองฝ่ายมีประวัติความร่วมมือด้านการวิจัยทางการเกษตรมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะความร่วมมือเชิงปฏิบัติภายใต้โครงการความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)

สถาบันฯ และกระทรวงเกษตรของ 6 ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรวมถึงไทย ได้ร่วมจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแห่งอนุภูมิภาคฯ และลงนามข้อตกลงหกฝ่ายของกลุ่มฯ รวมถึงจัดตั้งคณะทำงานด้านอ้อย ข้าวนาดอน การปกป้องพืช เศรษฐกิจการเกษตร และอื่นๆ ตลอดจนร่วมวิจัยด้านถั่วเหลือง มันฝรั่ง ดอกไม้ มะม่วง ฯลฯ พร้อมแลกเปลี่ยนด้านบุคลากรและข้อมูล ตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมา

IMG 3160

จ้าวเผยฟาง นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยอ้อยของสถาบันฯ กล่าวถึงการร่วมมือกับศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นสังกัดสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย โดยสมาชิกทีมปรับปรุงพันธุ์อ้อย สังกัดสถาบันวิจัยอ้อยของจีน ได้เดินทางเยือนไทยเพื่อดำเนินโครงการฝึกอบรมระยะกลาง-ระยะยาว

ด้าน หลี่เสี่ยวหลิน รองประธานสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรมณฑลอวิ๋นหนาน กล่าวถึงการเดินหน้าร่วมมือและแลกเปลี่ยนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์การเกษตรของไทย ร่วมส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรในจีนและไทย สนับสนุนการพัฒนาทางการเกษตรที่ยั่งยืนระดับภูมิภาค และรับรองความมั่นคงทางอาหารระดับภูมิภาค ภายใต้หลักการพื้นฐานของความเท่าเทียม เปิดกว้าง ครอบคลุม รวมถึงการร่วมหารือ ร่วมสร้าง ร่วมแบ่งปัน และร่วมมือต่อไป

IMG 3157

 ขอบคุณข้อมูล/ภาพ จาก : สำนักข่าวซินหัว(Xinhua)