อคส.ผนึก ป.ป.ช.-ปปง. ตามเงิน 2,000 ล้าน จากแก๊งทุจริตจัดซื้อถุงมือยางคืนหลวง

อคส. จับมือ ป.ป.ช.-ปปง. ตามทวงเงิน 2,000 ล้านบาท ที่แก๊งทุจริตจัดซื้อถุงมือยางเอาไป เผยมี 2 ทางได้เงินคืน จากที่ ป.ป.ช. อายัดบัญชีการ์เดียน โกลฟส์ 500 ล้านบาท ที่ดิน 33 ไร่ และอีกส่วนจากการดำเนินการของ ปปง. ที่พบทรัพย์ยังไม่ได้อายัดเพิ่ม ส่วนการดำเนินการจากนี้ จะลุยฟ้องแพ่ง ฟ้องอาญา และฟ้องอาญาฟอกเงินและแพ่ง หลัง ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดแล้ว 22 ราย   
         

5f64898c5f82d
เกรียงศักดิ์ ประทีปวิศรุต ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.)

นายเกรียงศักดิ์ ประทีปวิศรุต ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการติดตามเงินที่ อคส. เสียหาย 2,000 ล้านบาท ภายหลังจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ชี้มูลความผิดผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 22 ราย ในคดีการทุจริตจัดซื้อถุงมือยาง มูลค่า 112,500 ล้านบาท ว่า อคส. ได้ทำหนังสือไปยังป.ป.ช. เพื่อให้ได้สำนวนการชี้มูลความผิด และจะนำมาดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งและฟ้องอาญาฟอกเงิน กับผู้กระทำผิด เพื่อให้ชดใช้ความเสียหายกับ อคส. ซึ่ง อคส. จะดำเนินการร่วมกับ ป.ป.ช. และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ต่อไป   
         

สำหรับการจะได้คืนเงินค่าเสียหาย 2,000 ล้านบาท ยังไม่รวมดอกเบี้ย ที่ พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ พุทธิยาวัฒน์ อดีตรักษาการผู้อำนวยการ อคส. และพวก ได้ร่วมกันถอนออกจากบัญชี อคส. แล้วนำไปจ่ายเป็นเงินมัดจำถุงมือยางให้กับบริษัท การ์เดียน โกลฟส์ ผู้รับจ้างผลิตให้กับ อคส. นั้น มี 2 ทาง คือ แนวทางที่หนึ่ง จากที่ ป.ป.ช. ได้อายัดบัญชีของบริษัท การ์เดียน โกลฟส์ ไว้ได้เงินจำนวน 550 ล้านบาทจาก 2,000 ล้านบาท และที่ดินอีก 33 ไร่ และแนวทางที่สอง จากการดำเนินการของ ปปง. ซึ่งจากการประสานภายในกับ ปปง. พบว่า ยังพบทรัพย์อีกจำนวนหนึ่งนอกเหนือจากบัญชีที่ ป.ป.ช.อายัดไว้ แต่ ปปง. ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ โดย อคส. จะร่วมมือกับ 2 หน่วยงานเพื่อยึดทรัพย์กลับมาเป็นของ อคส. โดยเร็ว

ส่วนการดำเนินการของ อคส. ภายหลังจาก ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดผู้เกี่ยวข้องทุจริตถุงมือยาง มี 3 แนวทาง ได้แก่ 1.ฟ้องแพ่ง (ฟ้องความรับผิดทางละเมิด) เฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ถูกชี้มูลความผิด ซึ่งขณะนี้อยู่ในชั้นตรวจสอบของกระทรวงการคลัง หลังจากที่คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดที่ อคส. ได้ตั้งขึ้น เพื่อพิจารณาความรับผิดทางละเมิดแล้วเสร็จ และส่งให้กระทรวงการคลัง หน่วยงานกำกับดูแล พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539 พิจารณาต่อแล้วตั้งแต่ปีที่ผ่านมา 2.ฟ้องอาญาทุจริต ผู้ที่ถูกชี้มูลทั้งหมด และ 3.ฟ้องอาญาฟอกเงินและแพ่ง ผู้ที่ถูกชี้มูลทั้งหมด ซึ่ง อคส. ได้ประสาน ป.ป.ช เพื่อขอข้อมูลการชี้มูลแล้ว จากนั้นจะส่งมอบให้ ปปง. ดำเนินการ รวมถึงยึดทรัพย์สินทางของผู้กระทำผิดจากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน
         

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเดือนเม.ย.2566 ป.ป.ช.ได้ชี้มูลความผิดบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทุจริตจัดซื้อถุงมือยาง แยกเป็นกลุ่มผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อคส. 4 ราย กลุ่มเอกชนผู้ทำสัญญาซื้อถุงมือยางจาก อคส. 12 ราย และกลุ่มเอกชนที่ทำสัญญาขายถุงมือยางให้ อคส. 6 ราย โดยถูกชี้มูลความผิดทางอาญาและวินัยร้ายแรง