กรมการข้าวบวงสรวง ”แม่โพสพ” เสริมสิริมงคลวันข้าวและชาวนา 2565

เมื่อวานนี้ (5 มิถุนายน 2565) เวลา 7.09 น. นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว และนายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการข้าว ร่วมทำบุญพิธีบวงสรวงบูชาแม่โพสพ เทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 

เพื่อเป็นการสร้างสิริมงคล รำลึกถึงความสำคัญของข้าว ประกอบด้วยการไหว้ศาลพระภูมิ เจ้าที่ แม่โพสพก่อนเข้าสู่พิธีสงฆ์เพื่ออาราธนาศีล รับศีล สมาทานศีล และถวายจตุปัจจัย เครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม จากนั้น อธิบดีกรมการข้าวจึงนำคณะบุคลากรกรมการข้าวร่วมถวายสังฆทาน พระจำนวน 9 รูป โดยมีพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือหลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมเป็นเจ้าพิธีกรรม ณ บริเวณลานหน้ากรมการข้าว ผ่านการถ่ายทอดสัญญาณใน Facebook Fanpage Rice news Channel

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวหลังพิธีบวงสรวงแม่โพสพว่า ข้าวและชาวนาไทยมีความสำคัญกับประเทศ ไม่แพ้กับอาชีพอื่น ๆ ด้วยความสำคัญที่ผูกพันอย่างลึกซึ้งระหว่างข้าวและชาวนา คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” 

66AB4452 AEAB 4103 821D A77BDF63E194

จากเหตุผลที่วันที่ 5 มิถุนายน 2489 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 พร้อมด้วยสมเด็จพระอนุชาคือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการทำนา ซึ่งทั้ง 2 พระองค์ได้ทรงหว่านข้าวและทอดพระเนตรกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จึงถือเป็นวันที่เป็นสิริมงคลยิ่งของชาวนาไทย

F61C59BD 46D4 4DA1 8685 F8A4881DDF05

สำหรับการจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 จัดขึ้นในวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2565 ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ประชาชนได้รำลึกถึงความสำคัญของข้าว ในฐานะพืชที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมาอย่างยาวนาน และเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวครบวงจร ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวนา และยุวชนชาวนา ที่จะเป็นผู้สืบทอดการปลูกข้าวต่อไปในอนาคต ซึ่งนอกเหนือจากการจัดงานในวันดังกล่าว 

F3AD642B FADB 4486 92C7 D298F7B3528B

กรมการข้าวยังได้จัดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในอีก 3 ภูมิภาค ประกอบด้วยภาคใต้ ณ โรงเรียนบ้านกระอาน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ในวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2565 ภาคตะวันออกฉียงเหนือ ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ในวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2565 และภาคเหนือ ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย จังหวัดเชียงรายในวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565 เพื่อพี่น้องชาวนาและผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมงานได้อย่างทั่วถึงทั่วทุกภูมิภาค

1F8A049A B812 4E4B 8701 C114934F83D1
FE296203 3BE0 4839 9A34 7689CEF7C54A
FD1A52B4 1A63 4218 8FB8 0730F50C0A61