ดีเดย์ปลดล็อกกัญชา ระบบลงทะเบียนรวนแต่เช้า ด้านกรมราชทัณฑ์เร่งปล่อยนักโทษคดีกัญชา 

กรมราชทัณฑ์เร่งดำเนินการปล่อยตัวนักโทษคดีกัญชา หลังประกาศปลดล็อกมีผลวันนี้ ขณะที่แอปพลิเคชันและเว็บไซต์  “ปลูกกัญ” ของ อย.ที่ใช้ในการจดแจ้ง การปลูก กัญชา-กัญชง มีรายงานติดขัดตั้งแต่เช้า

9 มิถุนายน 2565 วันนี้แล้ว ที่กัญชาและกัญชงจะถูกถอดออกจากบัญชียาเสพติด ประเภท 5 ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 พ.ศ.2563 ฉบับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ออกตามความในมาตรา 29 วรรคสอง แห่ง ป.ยาเสพติด และ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 โดยให้มีผลเมื่อพ้น 120 วัน นับแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ให้เฉพาะตัวสารสกัดจากกัญชาและกัญชง (พืชสกุล Cannabis) ยังคงเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามป.ยาเสพติดเท่านั้น จากประกาศฉบับดังกล่าว 

ส่งผลให้กัญชาไม่ถือเป็นยาเสพติดอีกต่อไป และกัญชาไม่ใช่พืชหรือทรัพย์ที่มีไว้เป็นความผิดตามกฎหมายอีกต่อไป ยกเว้นตัวสารสกัดจากกัญชา

71C49B04 7F33 446F 9843 F2E5780779A0

ก่อนหน้านี้ นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากการที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 มีผลบังคับใช้วันนี้(9 มิถุนายน 2565) ซึ่งมีผลให้ทุกส่วนของกัญชา กัญชง ไม่เป็นยาเสพติดประเภท 5 ยกเว้นสารสกัดที่มี THC เกิน 0.2% ประชาชนสามารถปลูกได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเพียงแต่จดแจ้งนั้น 

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการจดแจ้งการปลูก กัญชา กัญชง ให้แก่ประชาชน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) จึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน “ปลูกกัญ” และเว็บไซต์ http://plookganja.fda.moph.go.th โดยแอปพลิเคชัน “ปลูกกัญ” สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android เพื่อออกใบรับจดแจ้งตั้งแต่วันนี้ แต่ปรากฏว่า มีรายงานว่า เกิดติดขัดและไม่สามารถลงทะเบียนได้สำเร็จตั้งแต่เช้า 

785835FF DBF1 4CC9 9AD1 2FCC4B552AD0

สำหรับขั้นตอนการจดแจ้งสามารถทำผ่าน 3 ขั้นตอน คือ 1. ลงทะเบียน 2. จดแจ้งตามวัตถุประสงค์ 3. รับเอกสารจดแจ้งอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทำให้ทราบจำนวนและแหล่งที่ปลูกกัญชา และกัญชงทั่วประเทศ อีกทั้ง ยังเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้ประกอบการแสวงหาวัตถุดิบเพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานออกสู่ตลาดเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลอีกด้วย 

โดย อย.ระบุว่า ได้อบรมเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กรุงเทพมหานคร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการจดแจ้งปลูกกัญชา กัญชง 

และผู้สนใจสามารถรับชมวีดีโอวิธีการจดแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน หรือจดแจ้งผ่านเว็บไซต์ของ อย. หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ call center โทร 1556 กด 3 

ส่วนคดีความผิดเกี่ยวกับกัญชา ที่มีการจับโดยตำรวจ การสอบสวนโดยพนักงานสอบสวน การพิจารณาสั่งฟ้องของพนักงานอัยการ หรือพิจารณาคดีของศาล และการควบคุมขังผู้ต้องขังในคดีความผิดเกี่ยวกับกัญชาของกรมราชทัณฑ์ ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 10 มิถุนายน 2565 จึงไม่ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายที่จะสอบสวน ฟ้องร้อง พิจารณาคดี หรือคุมขังอีกต่อไป โดยมีนักโทษ 4,227 คน ที่จะต้องจำหน่ายคดีกัญชาที่อยู่ในศาล 7,488 คดี และเงินที่ยึดไว้ในคดีกัญชา 110 ล้านบาท จะต้องคืนให้แก่เจ้าของ

521EBAE6 EA68 4139 A456 B380DB3E49B5

ขณะที่นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ผู้ต้องขังที่มีความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาจะได้รับการปล่อยตัวกว่า 4,000 คน แต่คาดว่าจะไม่สามารถปล่อยพร้อมกันได้ทุกราชทัณฑ์ เพราะต้องจัดทำเอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ ด้วย แต่เชื่อว่ากรมราชทัณฑ์มีความพร้อมในการดำเนินการอยู่แล้ว เพราะก่อนหน้านี้ก็เพิ่งมีการปลดล็อกพืชกระท่อมพ้นบัญชียาเสพติด ในขณะนั้นก็มีการปล่อยตัวผู้ต้องขังประมาณพันกว่าคนเช่นเดียวกัน ส่วนแนวทางการปล่อยตัวนักโทษดังกล่าว จะต้องทำให้เร็วที่สุด ซึ่งราชทัณฑ์ไหนพร้อม ก็สามารถปล่อยตัวนักโทษคดีกัญชาได้ทันที โดยจะมีการประกาศให้ทราบ ซึ่งกระทรวงยุติธรรมจะเร่งดำเนินการโดยเร็ว