“อลงกรณ์” ยืนยัน ก.เกษตรฯไม่มีนโยบายให้กรมการข้าว ปลูก”ข้าวบัสมาตี”ส่งซาอุดิอาระเบีย

“อลงกรณ์”เกรงวงการข้าวสับสน นโยบายกระทรวงเกษตรฯ ยืนยันไม่เคยสั่งการให้กรมการข้าวปลูก”ข้าวบัสมาตี” เพื่อส่งออกไปซาอุดีอาระเบีย 30 ล้านตัน

นาย อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงวันนี้ (16 มิ.ย) ว่า ตามที่มีสื่อมวลชนฉบับหนึ่งเสนอข่าวทำนองว่า กรมการข้าวจะปลูกข้าวบัสมาตีเพื่อส่งออกไปซาอุดีอาระเบีย30 ล้านตัน ตามนโยบายของที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ หลังจากเดินทางไปเยือนซาอุดีอาระเบียนั้น 

98BCCF2D F92E 4701 A690 1B9195C82CA0

ขอชี้แจงว่า ไม่เคยให้สัมภาษณ์เรื่องนี้และไม่เคยบอกกรมข้าวให้ผลิต”ข้าวบัสมาติ”เพื่อส่งออกข้าวบัสมาตี 30 ล้านตันไปซาอุดีอาระเบีย เนื่องจากเกรงว่าจะก่อให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิดในนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งแม้แต่โฆษกรัฐบาลก็ยังอ้างอิงข่าวที่ผิดพลาดดังกล่าวนำไปแถลงข่าวในนามนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา ไทยส่งออกข้าวโดยเฉลี่ยปีละไม่เกิน 10 ล้านตันส่วนใหญ่เป็นข้าวขาว ข้าวนึ่ง และข้าวหอมมะลิ ประเทศไทยไม่เคยผลิตข้าวบัสมาตีเพื่อการส่งออกแม้แต่ตันเดียวจะมีเพียงการทดลองวิจัยในอดีตนานมาแล้ว 

979E0B31 1974 4E18 A9A2 B7ED6D42EDA4

ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีนโยบายปลูกข้าวบัสมาตีเพื่อการส่งออกเพราะสภาพภูมิอากาศและพื้นที่ของประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่เหมาะสมกับพันธุ์ข้าวดังกล่าว 

นอกจากนี้ซาอุดีอาระเบียก็ไม่มีการนำเข้าข้าวในจำนวนมากมายขนาดนั้น เนื่องจากมีประชากรเพียง 30 กว่าล้านคน จึงมีการนำเข้าข้าวเพียงปีละ 1 ล้านตันเศษเท่านั้น จึงขอชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง