ประมวลผลงานรัฐบาล 60 วัน ภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ด้านการเกษตร และนายกฯโชว์ผลงาน 60 วัน ภาคการเกษตรมีอะไรบ้าง

นายกฯโชว์ผลงาน 60 วัน ภาคการเกษตรมีอะไรบ้าง

ประมวลผลงานรัฐบาล 60 วัน ภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ด้านการเกษตร

มาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อย ตามนโยบายรัฐบาล ระยะที่ 1 ภายใต้หลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการพักชำระหนี้เกษตรกรระยะเวลา 3 ปี

มาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อย ลูกค้ารายย่อย ธ.ก.ส. จำนวน 2.698 ล้านคน ที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้คงเหลือทุกสัญญารวมกัน ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566 ไม่เกิน 300,000 บาท

การพัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูลูกหนี้ ธ.ก.ส. (ผู้ที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ฯ)

ธนาคารน้ำใต้ดิน จากนโยบายของรัฐบาล “ไม่ท่วม ไม่แล้ง” เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ประสบภัยแล้ง และการเพิ่มระดับน้ำในดินเพื่อการนำน้ำใต้ดินมาใช้ในฤดูแล้ง ซึ่งโครงการดังกล่าวนำร่องที่จังหวัดชัยนาท

จัดสรรพื้นที่หน่วยทหารให้ประชาชนใช้ประโยชน์ ดำเนินนโยบายนำที่ดินภายใต้การดูแลของกองทัพที่เกินความจำเป็น มาให้ประชาชนใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

ผลักดันเปลี่ยนที่ดิน ส.ป.ก. เป็นโฉนด เร่งดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดิน และพิจารณาเอกสารสิทธิให้เป็นโฉนด เพื่อเกษตรกรรมที่มีการถือครองทำประโยชน์เกิน 5 ปีขึ้นไป ปัจจุบันมีเกษตรกรที่เข้าเงื่อนไข จำนวน 1,628,520 ราย มีเอกสารสิทธิ รวม 2,205,561 ฉบับ เนื้อที่รวม 22,079,407.67 ไร่

ขณะเดียวกัน วันนี้ ( 9 พ.ย. 66 )นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ออกรายการพิเศษ “Chance of Possibility จากนโยบายสู่การลงมือทำจริง 60 วัน ภายใต้รัฐบาลนายกเศรษฐา ทวีสิน” ผ่านช่องทางต่างๆ NBT 2HD, NBT11 ทางออนไลน์ Facebook, YouTube ของทั้ง 2 ช่อง และFacebook, Youtube ไทยคู่ฟ้า รวมถึง Facebook เศรษฐา ทวีสิน – Srettha Thavisin

ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร/เกษตรกร นายเศรษฐากล่าวว่า ในเรื่องของเกษตรกรเป็นเรื่องสำคัญ เพราะหลายสิบล้านคนพี่น้องประชาชนของเราอยู่ในภาคเกษตรกรรม หลายเรื่องเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องให้องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำการเกษตร เรื่องของผลผลิตต่อไร่ของพืชผลหลาย ๆ ชนิด เรายังเป็นรองบางประเทศอยู่ แต่ไม่ใช่ว่าคนของเราไม่เก่ง เพราะเรื่องขององค์ความรู้ยังไม่มีการใส่เข้าไปให้เต็มที่ ตรงนี้เป็นหน้าที่รัฐบาลที่ต้องพยายามทำ

เรื่องของการใช้กลไกลการตลาด ในการเปิดตลาดใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเปิดประเทศใหม่ๆ ก็ตามทีที่มีการขยายตัวของประชากรสูงอย่าง เช่น แอฟริกา กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ต้องการการส่งออกของอาหารค่อนข้างเยอะ เราก็ไปเปิดตลาดใหม่ เปิดตลาดใหม่ก็มีการขยายโอกาส ขยายโอกาสก็เป็นการขยายรายได้ เพิ่ม Demand เพราะฉะนั้นราคาพืชผลก็น่าจะขยับขึ้นมาได้

การให้องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการลดค่าใช้จ่ายในการทำเกษตรกรรม ไม่ว่าจะเป็นใช้ปุ๋ยอินทรีย์มาแทนปุ๋ยเคมี การที่เราจะมีการเทสหน้าดินก่อน เพื่อให้ทราบถึงสภาพหน้าดินว่าพื้นที่นั้น ๆ มีสภาพดินเป็นอย่างไร การที่ให้ปุ๋ยก็ให้ปุ๋ยจะได้ไม่ต้องหว่านเข้าไปหมด อย่าง N P K ใช่ไหม เรารู้กันอยู่ ถ้าเกิดดินตรงนั้นมี N สูงแล้วก็ไม่ต้องให้ N ก็ให้ P กับ K อย่างเดียว ซึ่งความแม่นยำทางด้านการเกษตรก็ส่งผลต่อผลผลิตให้กับพี่น้องประชาชนเหมือนกัน

ประเทศไทยมีศักยภาพสูงทางด้านเกษตรกรรม พืชผลต่าง ๆ จะมีประโยชน์มาก ถ้าเรามีรถไฟความเร็วสูงเพราะเราก็ทราบดีอยู่ว่าพวกผลไม้ต่าง ๆ ต้องใช้เวลาในการที่จะเก็บเกี่ยวแล้วก็ส่งออกไปถ้าเกิดเวลานานเกินไปในการขนส่ง เรื่องของคุณภาพก็จะถูกด้อยลงไป

“ไม่ต้องอะไรมากหรอกครับ เอาแค่ประชาชนคนจีนสามารถเข้าถึงทุเรียนได้ แล้วก็รับประทานเท่ากับประชาชนคนไทยได้คือ 5 กิโลกรัม ต่อคน จะขึ้นไปประมาน 7 เท่า ปัจจุบันนี้ส่งออกประมาณสองแสนกว่าล้าน 7 เท่าก็เป็นล้าน ๆ”

เหนือกว่านั้น คือ ถ้าเราสร้างรถไฟความเร็วสูงมาแล้ว เรื่องของ Border Control ก็ต้องทำให้ทันสมัยเรื่องของ Single Windows ของที่จะส่งผ่านจากไทยไป สปป.ลาว การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการเป็นเรื่องสำคัญ

ปัจจุบันนี้ต้องมีการผ่านหลายโต๊ะ ทั้งศุลกากร ทั้งเกษตรกร ทั้งตม. กว่าจะมีการผ่านเรื่องงานเอกสารไปได้ใช้เวลานาน ถ้าเกิดใช้เวลานานเกินไป ผลไม้อาจจะเสียได้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต้องควบคู่ไปกับการทำงานเพื่อที่จะให้ Easy to do business มันง่ายขึ้น รัฐบาลนี้ก็ต้องทำควบคู่กันไป เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ตนไปที่หนองคายมา สั่งการว่าจะลองใช้จังหวัดหนองคายเป็นด่านในการทดลองที่จะทำให้ Single Windows Single From

เราก็เป็นเซลล์แมน ต้องไปบอกว่าประเทศไทยเปิดแล้ว ไม่มีเวลาไหนที่จะดีเท่าเวลานี้ที่จะมาลงทุนที่ประเทศไทย เรามีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นมาตรการสนับสนุนทางภาษี พลังงานสะอาด ค่าครองชีพถือว่าดี

Health Care Service ของเราก็ระดับ World Class โรงเรียน International ของเราก็มีให้ลูกหลานเขาอย่างเพียงพอ เพราะฉะนั้น เรามีความครบในการที่จะเสนอตัวว่าประเทศไทยเนี่ย จะเป็น Hub ของการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ

ความต้องการวัวของจีนและซาอุดิอาระเบีย เป็นส่วนหนึ่งของที่เราประกาศจะเพิ่มรายได้ 3 เท่าให้กับพี่น้องเกษตรกรภายในเวลา 4 ปี 2 ประเทศ มีความต้องการวัวอย่างมาก

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา หนี้ครัวเรือนขึ้นสูงมาก เราต้องมีการลดตรงนี้ลงไปให้ได้ ลดมี 2 อย่างคือ ลดหนี้ กับเพิ่มรายได้ เราทำทั้ง 2 ทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า