อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมงานรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่19เมษายน 2565 เวลา14.30น. ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ โยธาคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระรดน้ำขอพร ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธี ดังกล่าว

281f6441 c1f4 4691 9377 e1a528b4f9b0

เนื่องด้วยวันสงกรานต์ ถือเป็นวันที่มีความหมายและมีคุณค่า เป็นวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย เป็นวันของผู้สูงอายุ ครอบครัว เป็นวันแห่งการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และยังเป็นวันที่ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีระหว่างกัน และสืบสานประเพณีที่งดงามของไทย

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อวยพรผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ ดำเนินงานให้ลุล่วงนำฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คิดหวังสิ่งใดขอให้ได้ดั่งดังปรารถนาทุกประการ

S 16228537

และนอกจากนี้ได้ทิ้งท้ายในเรื่องการทำงานที่ต้องผนึกกำลังสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวเมื่อมีโอกาสและมีงานทำควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่มีความขยัน และ ความซื่อสัตย์สุจริตก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น

ab6ff44f 8ff2 45ff 9451 ee3ad94aea4d

สุดท้ายนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านพร้อมครอบครัว ประสบแต่ความสุขด้วยจตุรพิธพรชัย สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ