ทบ.จัดอบรมเยาวชนเรียนรู้ ”ภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านเกษตรกรรม” ต่อยอดจาก ”โคกหนองนาโมเดล” 

กองทัพบกจัดอบรมเยาวชนให้เรียนรู้ ”ภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านเกษตรกรรม” ต่อยอดจากโครงการโคกหนองนาโมเดล โดยฝึกให้เรียนรู้ด้วยตัวเองทุกกระบวนการเพาะปลูกและระบบการใช้น้ำ

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 11 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ ดำเนินการอบรมเยาวชนรุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการ “ปลูกจิตสำนึกเยาวชนรักชาติ กองทัพภาคที่ 1” ซึ่งดำเนินการขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้สัมผัสและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในเรื่องเกษตรซึ่งเป็น ”ภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทย” โดยเป็นเยาวชนจากอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง สังกัดโรงเรียนวัดถนน 127 คน โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ 81คน รวม 208 คน

4924359C 2412 4816 8CF8 320A38CE8D89

โดยให้เด็กๆได้เรียนรู้จากกิจกรรมและทดลองลงมือทำด้วยตัวเองทุกขั้นตอน ทั้งการทดลองปลูกข้าวแบบปักดำ ซึ่งเป็นการปลูกข้าวแบบดังเดิมของชาวนาไทย การทดลองปลูกต้นไม้และพันธุ์ไม้บริเวณคันนา  หลากหลายชนิด ทั้งกล้วย  ตะไคร้ พริกขี้หนู มะนาว พืชผักสวนครัวต่างๆ  ซึ่งจะทำให้มีผลผลิตไว้ เก็บกินในครัวเรือนประหยัดเงิน หากมีเหลือยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้เสริม  

3BB31F32 1731 48EB A5ED 01EA1CC02C32

รวมทั้งยังให้ความรู้การใช้น้ำให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด ด้วยความหวังว่าความรู้ที่หน่วยทหารถ่ายทอดให้เยาวชน จะเป็นจุดเริ่มต้นในการซึมซับข้อมูลและเห็นประโยชน์ จาก ”โคกหนองนาโมเดล”  รูปแบบและวิถีความเป็นอยู่แบบไทยๆ ที่รวบรวมการใช้พื้นที่แบบคุ้มค่า  เกิดประโยชน์ทุกการใช้สอย 

91E33505 E763 429A 9083 45AC01976C0C
2733BE04 0CD5 4CBB 9EF1 715E9CC5D307

และสิ่งสำคัญที่สุด คือ เยาวชนทุกคนที่เข้าอบรมจะได้สัมผัสกับศาสตร์พระราชาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้ให้กับคนไทย โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงตั้งปณิธานนำมาสืบสานและต่อยอด เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้สัมผัสและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองและครอบครัวต่อไป