ครม. ห่วงน้ำไม่พอ วอนชาวนางดทำนาปรังรอบสอง ขณะที่ นายกฯ สั่ง ”กรมชลประทาน“ แจ้งเตือนชาวนา น้ำเพียงพอทำนาปรังแค่หนึ่งรอบ

IMG 78504 20240206143902000000
นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า นายกฯ มีข้อสั่งการ เรื่องสถานการณ์การทำนาปรังรอบที่สองตามที่ทราบกันว่า ปริมาณน้ำต้นทุน ณ ฤดูฝนเดือน พ.ย.ปี 66 ปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนขนาดใหญ่ เขื่อนขนาดกลางและเขื่อนขนาดเล็ก ยังมีปริมาณอยู่มากเพียงพอที่จะอยู่ในวิสัยบริหารจัดการทั้งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร ได้อย่างพอเพียง ยกเว้นเรื่องเดียวที่ ครม. ยังเป็นห่วงคือการทำนาปรังรอบที่สอง ของชาวนาภาคกลาง ที่ทำนาบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

โดยนายกฯ ได้สั่งการว่า ขอให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ไปแจ้งเตือนชาวนา ว่าขอให้งดการปลูกข้าวนาปรังรอบที่สอง เพราะน้ำที่มีสำรองไว้ เพื่อใช้ในฤดูแล้งในช่วงที่มีปรากฏการณ์เอลนีโญ พอเพียงแค่ทำนาปรังหนึ่งรอบในพื้นที่ภาคกลาง ส่วนในภาคอื่นๆ ผลการเพาะปลูกน้ำยังพอเพียง