ส.ป.ก.เร่งตรวจสอบนายทุนที่มีชื่อในเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 ซึ่งอยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดิน ทับที่ดินทำกินชาวบ้านและป่าสงวนแห่งชาติ

431969303 724275996528385 8391550423068852103 n

วันที่ 13 มีนาคม 2567 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. และนายเกียรติยศ ทรงสง่า ผอ.สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ได้เข้ารับเรื่องขอให้ตรวจสอบนายทุนออกที่ดินทับที่ดิน ส.ป.ก. โดยมี นายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการหารือ ณ ห้องประชุม 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

432423548 724276046528380 8529185304462129977 n
นายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ ที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ

ทั้งนี้ ส.ป.ก. และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องเกษตรกรผู้เดือดร้อน โดยจะเร่งดำเนินการตรวจสอบนายทุนที่มีชื่อในเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 ซึ่งอยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดินทับที่ดินทำกินชาวบ้านและป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งไม่ได้อยู่ทำกินจริงและไม่ได้เป็นเกษตรกร ทำให้ชาวบ้านเดือนร้อนหลายครอบครัว จึงใคร่ขอความช่วยเหลือ ในการนี้ ส.ป.ก. มีความตั้งใจและพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรอย่างเต็มที่

431892468 724276073195044 5624107313877837111 n
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก.
432397650 724276016528383 4181157856894459590 n
430119423 724276456528339 6407800751269034631 n
431876410 724276439861674 6653672691720146093 n
432016250 724276476528337 7988781865531450159 n
432357338 724276533194998 6571690648256235940 n