ไทย-จีน กระชับความร่วมมือด้านการกักกัน-ความปลอดภัยอาหาร รองรับการส่งออกฤดูผลไม้

ไทย-จีน กระชับความสัมพันธ์ความร่วมมือด้านการกักกันและด้านความปลอดภัยอาหาร พร้อมรองรับการส่งออกในช่วงฤดูผลไม้

นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับสูงด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ไทย-จีน (JTC-SPS) ครั้งที่ 7 ร่วมกับนายจาง เป่าเฟิง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศสำนักงานศุลกากรจีน (GACC) พร้อมด้วยอธิบดี และ รองอธิบดี จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ และ กรมประมง เข้าร่วมหารือ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันในหลายประเด็น ทั้งด้านการกักกัน (Quarantine) และด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) เพื่อแก้ไขปัญหาคงค้างและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ระหว่างกัน

0DD8153F D2CE 4904 A72B 6817EE70233B
4E4847CC CA97 40E2 8C36 8496FA78AF95

โดยผลการประชุม JTC-SPS ครั้งนี้ ฝ่ายจีนได้ตอบรับที่จะพิจารณาข้อเสนอของฝ่ายไทยหลายประเด็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวก และลดอุปสรรคด้านการค้าสินค้าเกษตรภายใต้บันทึกความเข้าใจร่วมกันว่าด้วยความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (MOU on SPS) โดยเฉพาะ 

1) การขอส่งออกกุ้งก้ามกรามมีชีวิตเพื่อการบริโภค เนื่องจากกุ้งก้ามกรามเป็นแหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพ ประกอบกับความชื่นชอบของผู้บริโภคชาวจีนในอาหารประจำชาติไทยอย่างเมนูต้มยำกุ้งหรือเมนูกุ้งก้ามกรามเผา จึงเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการไทยในการส่งต่อสิ่งดี ๆ เช่นนี้ต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านของเรา 

2) การเปิดตลาดโคมีชีวิตภายใต้รูปแบบ Sandbox เป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญพร้อมทั้งยังเปิดโอกาสให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคสามารถส่งโคมีชีวิตโดยตรงไปยังจีนผ่านเส้นคมนาคมทางบก และเส้นทางรถไฟจีนลาว 

3) การเชื่อมต่อระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (e-SPS) จะผลักดันให้การอำนวยความสะดวก      ด้านการค้าสามารถทำได้เร็วขึ้นพร้อมทั้งยังสร้างความโปร่งให้กับกลุ่มคู่ค้าได้เช่นกัน โดยทั้งสองประเทศจะมีการหารือระดับเทคนิคเพื่อผลักดันความร่วมมือซึ่งนำไปสู่การอำนวยความสะดวกด้านการส่งออกสินค้าเกษตรจากไทยไปจีนที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าสินค้าเกษตรไทยในภาพรวม 

FC970C19 CEB5 4976 9F83 054811475A7F

พร้อมกันนี้ ยังได้เห็นชอบในหลักการส่งออกผลไม้ไทยผ่านเส้นทางขนส่งแบบผสม (Hybrid) เพื่อให้เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางการส่งออกชั่วคราวสำหรับอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการไทยในช่วงที่การจราจรทางบกแออัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงฤดูกาลผลไม้ไทยด้วย

D73FFEE5 4851 4FF6 B480 003274067496

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะจัดการประชุม JTC-SPS ครั้งที่ 8 ร่วมกับ GACC อีกครั้งในปี 2024 ซึ่งฝ่ายจีนจะเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ โดยทั้งสองฝ่ายคาดหวังว่าการค้าขายสินค้าเกษตรของไทยและจีนจะขยายการเติบโตให้มากยิ่งขึ้นต่อไป โดยสถิติการส่งออกสินค้าเกษตรจากไทยไปยังจีน และสถิติการนำเข้าสินค้าเกษตรจากจีนมายังไทยระหว่างปี 2564 ถึง เดือนเมษายน 2565 มีมูลค่าเฉลี่ย 400,000 ล้านบาท และ 90,000 ล้านบาท ตามลำดับ พร้อมทั้งมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่อง