Kick Off โครงการพัฒนาและฟื้นฟู ”คลองพระพิมลเฉลิมพระเกียรติ” จ.นนทบุรี

กรมชลประทาน ร่วม Kick Off โครงการพัฒนาและฟื้นฟูคลองพระพิมลเฉลิมพระเกียรติ จ.นนทบุรี

วันนี้ (8 ก.ค.65) ที่วัดไทรใหญ่ ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและฟื้นฟูคลองพระพิมล อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จัดโดยจังหวัดนนทบุรีร่วมกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดยในส่วนของกรมชลประทาน นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า คลองพระราชาพิมล หรือ คลองพระพิมล เป็นคลองขุดที่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการคมนาคมและการเกษตรของผู้คนในจังหวัดนนทบุรี และนครปฐมเป็นคลองสายหลักในการส่งน้ำให้แก่พื้นที่ชลประทาน ซึ่งผลจากการขุดคลองพระพิมล ทำให้มีการขุดคลองเล็ก คลองซอย เช่น คลองขุนศรี คลองลากค้อน คลองบางภาษี และคลองมะสง  ทำให้มีผู้คนย้ายถิ่นฐานจากที่ต่างๆ มาตั้งรกรากลงทุนทำมาหากินในท้องที่บางบัวทองกันมากขึ้น เกิดการสร้างชุมชนริมคลองที่มีความผาสุกอยู่ดีกินดี ตราบจนทุกวันนี้

43350CAF 62AE 4657 81B7 5D562BE04613

ปัจจุบันคลองพระพิมล มีความยาว 31 กิโลเมตร กว้าง 40 เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 2,296,872 ลูกบาศก์เมตร ส่งน้ำให้แก่พื้นที่ชลประทานมากกว่า 208,862 ไร่ ในเขตอำเภอบางบัวทองอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

โดยมีหน่วยงานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการน้ำ ด้วยการใช้ระบบชลประทาน ประกอบไปด้วย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ รับผิดชอบริมตลิ่งฝั่งเหนือ โครงการชลประทานนนทบุรี รับผิดชอบ ตัวลำคลองพระพิมล ตั้งแต่ กม.0+000 ถึง ถนนกาญจนาภิเษก(ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี) ฝั่งใต้ 

และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล รับผิดชอบ จากถนนกาญจนาภิเษก(ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี) ไปจนถึงแม่น้ำท่าจีน มีอาคารบังคับน้ำ 2 แห่งประกอบด้วย ประตูระบายน้ำคลองพระพิมล จังหวัดนนทบุรี  และประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำพระพิมล จังหวัดนครปฐม

ทั้งนี้ จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว ทำให้คลองพระพิมลมีสภาพเสื่อมโทรมตามกาลเวลา ประสบปัญหาน้ำท่วม และน้ำเน่าเสียเป็นประจำ กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยงานราชการ และภาคีเครือข่าย จึงได้ร่วมกันจัดทำ“โครงการรักษ์คลองพระพิมลเฉลิมพระเกียรติ” เพื่อให้คลองพระพิมล กลับมามีสภาพดีดังเดิม 

59EF9D03 ADE5 4C3E 9BD4 65382DE53097

โดยปลูกจิตสำนึกของประชาชนสองฝั่งคลอง ให้ร่วมกันดูแลรักษาไม่ซ้ำเติมคลองให้มีสภาพปัญหาดังเดิม พร้อมส่งเสริมและพัฒนาวิถีชีวิตสองฝั่งคลองให้มีความอยู่ดีกินดีสร้างอาชีพ ขยายโอกาส สร้างรายได้ให้กับประชาชนสองฝั่งคลองเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ เป็นต้นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2565 

โครงการพัฒนาและฟื้นฟูคลองพระพิมล ได้เริ่มเข้าดำเนินการพัฒนาพื้นที่ริมคลองตั้งแต่เดือน ต.ค.64 และได้นำร่องโครงการไปแล้วในช่วงแรกตามแนวคลอง เป็นระยะทาง 5.1 กิโลเมตร ตั้งแต่วัดไทรใหญ่ถึง วัดไทรน้อย และได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นที่สนใจของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก และพร้อมให้ความร่วมมือในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์คลองพระพิมลให้ยั่งยืน โดยมีระยะเวลาเริ่มตั้งแตทปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567

6ED31F84 7BA5 43D5 B79A CDB6CA2AEEF3