พาชมหน่วยทหารกองพันเกษตร”สืบสาน ตามรอยพ่อ เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง”

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ โดยกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ จัดชุดเกษตรกองพัน “ตามรอยพ่อ” โดยใช้พื้นที่ ภายในหน่วย ดำเนิน โครงการ ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เป็นสถานที่ทดลอง เรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรให้กับกำลังพลและครอบครัว    

6EF2A42F 0E13 404A 9E4B 69F8AA297B40

ตั้งแต่การเตรียมดิน การดำเนินการเพื่อให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการทำการเกษตร  และการแบ่งใช้พื้นที่ที่เหลือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งการแบ่งส่วน ขุดบ่อน้ำ การส่งเสริมให้ปลูกพืชสวนครัวเพื่อจะได้นำผลผลิตมาบริโภคเป็นการลดค่าใช้จ่าย  

CBCAAEC9 4A96 4633 934F 4B83B4089508
F5A8F008 B7F4 434E B348 73BB01D18B78

และยังให้ความรู้ เรื่อง การเลี้ยงสัตว์ อาทิ วัว ควาย แพะ เป็ด ไก่ ซึ่งผลผลิตที่ได้ นอกจากบริโภค  หรือจำหน่ายเป็นรายได้เพิ่มให้ครอบครัว  มูลสัตว์สามารถนำไปทำปุ๋ย ต่อยอดทางการเกษตรได้อีก  

ศูนย์การเรียนรู้ฯยังสอนการทำน้ำส้มควันไม้ เพื่อใช้ไล่แมลงเป็นการลดการใช้สารเคมี โดยกำลังกำลังพลของหน่วยในทุกระดับชั้น สามารถเข้าไปเรียนรู้ ทดลองทำเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในครอบครัว และที่สำคัญ ทหารกองประจำการของหน่วยยังได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ เพราะสามารถต่อยอดความรู้ นำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับครอบครัวได้ 

10CB8D60 8199 4CE1 9993 396D75E95EA9

ส่วน ผลผลิตที่ได้จากโครงการ ทางหน่วยจะนำไปทำเป็นอาหารเสริมให้กับ ทหารกองประจำการ หากยังเหลือ ก็จะนำไปจำหน่ายในราคาถูกให้กับกำลังพล,ครอบครัวและประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ หน่วย ซึ่งเป็นการนำศาสตร์พระราชา มาสืบสานต่อยอด  เพื่อหวังให้ความรู้ทำความเป็นอยู่  ของประชาชนให้ดีขึ้น 

67D3BBC3 25E9 4B30 85AE D5CDFD6ADB76
476C5840 F847 4AF1 98C5 B3CB856D5D7E