แปลงใหญ่ลำไยหนองตอง จ.เชียงใหม่ ลำไยคุณภาพ วิถีอินทรีย์ ขายดี ราคางาม

ลำไยสดๆ ลูกใหญ่ๆ วิถีอินทรีย์ ปลอดสารพิษ รสชาติหวาน อร่อย มาตรฐาน GAP “ลำไยหนองตอง” อวยยศสโลแกนกันขนาดนี้ ไม่ใช่จะได้มากันง่ายๆ ไม่ดีจริง ก็คงไม่กล้าออกตัวเล่นใหญ่ขนาดนี้

AF828646 93C8 42C3 B600 6390DE1D6624

กลุ่มลำไยแปลงใหญ่คุณภาพ “หนองตอง” อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีสมาชิก 154 รายพื้นที่ 985 ไร่ ได้รับการรับรองคุณภาพได้มาตรฐาน GAP ทุกราย ทุกแปลง

โดยมีจุดเด่นสำคัญ คือ มีวางแผนการปลูกทุกขั้นตอน จนผลผลิตออกสู่ตลาดให้แก่สมาชิก เพื่อให้มีผลผลิตออกตลอดปี และยังขยายตลาด ส่งขายกันถึงในห้างสรรพสินค้าและเปิดขายออนไลน์ อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน จนสามารถเป็นโครงการยกระดับแปลงใหญ่ รหัสแปลง 3138

ชาวหนองตอง มีมากกว่า 1,200 ครัวเรือน ปลูกลำไยในพื้นที่ตำบลหนองตอง มากกว่า 4,000 ไร่ โดยอาศัยแม่น้ำปิงเป็นแม่น้ำสายหลัก ช่วยหล่อเลี้ยงต้นลำไย ขยายตลาดจนมีล้งรับซื้อลำไยอยู่ในพื้นที่มากว่า 20 แห่งแล้ว โดยพันธุ์ลำไยที่นิยมปลูกกัน คือ พันธุ์อีดอ

45C4A1BC F6C6 4182 8BA5 58CE9E9213CE

เกษตรกรชาวสวนลำไย”หนองตอง”ยังสามารถรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เข้าไปช่วยพัฒนาความรู้เรื่องการแปรรูป เทคโนโลยีการผลิตให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าสินค้า จนล่าสุดพัฒนาโลโก้และบรรจุภัณฑ์ ออกแบบสติกเกอร์โลโก้ติดบรรจุภัณฑ์ ที่จะให้ผู้ชื้อติดต่อได้ปัจจุบันเห็นได้ชัดเจน ทำให้ยอดขายพุ่งในทุกเทศกาล

นางสาวรัตฑณา จันทร์ดำ ผู้ใหญ่บ้านป่าลาน หมู่ที่ 4 บ้านป่าลาน ตำบลหนองตอง ซึ่งเป็นประธานกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ลำไยหนองตอง เปิดเผยว่า ทางกลุ่มได้รับการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เป็นวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ลำไยตำบลหนองตอง รหัสทะเบียน   6-50-15-04/1-0041 ซึ่งการผลักดันให้รวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่ ทำให้ชาวสวนมีตลาดรองรับชัดเจน โดยทำสัญญาซื้อขายโดยตรงกับภาคเอกชนและสหกรณ์ฯหลายแห่ง และขายได้ราคาดีคุ้มค่ากับที่ลงทุนไป

“ทุกวันนี้ผลผลิตจำนวน 1,000 ตัน คิดเป็น 100% จะถูกแบ่งเป็นลำไยสดช่อ มัดปุ๊ก จำหน่ายให้กับชุมนุมสหกรณ์(ส่งห้างสรรพสินค้า Big C), บริษัทเทิดวลัยฟาร์ม อินเตอร์เทรด จำกัด,ล้งทั่วไปในชุมชน ส่วนลำไยร่อน ส่งให้กับสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ,โรงร่อนในพื้นที่ และโรงอบในพื้นที่”

F9C77CF4 9467 4A0A A693 59FF9685ED16

ผลจากการใช้ “การตลาด นำการผลิต” ภายใต้แนวทาง“การจัดทำแผนการผลิตภาคการเกษตร(Agricultural  Production Plan)” และ“โครงการเกษตรแปลงใหญ่ (Mega-Farm Project)” ทำให้เกษตรกรสวนลำไยแปลงใหญ่”หนองตอง” สามารถผลิตและจำหน่ายลำไย ออกสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องและยังสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ทุกวันนี้จึงมีเกษตรกรจากหลายพื้นที่ไปศึกษาดูงาน และใช้เกษตรแปลงใหญ่”ลำไยหนองตอง”เป็นต้นแบบในการพัฒนาสวนลำไยของตัวเองกันเป็นจำนวนมาก

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่า การส่งเสริมเกษตรกรสวนลำไยในรูปแบบแปลงใหญ่นั้น กรมส่งเสริมการเกษตรได้สนับสนุนในเรื่องการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งในการบริหารธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้มีมาตรฐาน และมีระบบการตลาดที่แน่นอน นอกจากนี้ ยังสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มรายได้ของเกษตรกร พร้อมผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิตเพื่อร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนการจัดการด้านการตลาดโดยหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวก” 

FFE2C5FD A5AB 432B BA6F 984E8EDB6122

แปลงใหญ่”หนองตอง” เป็นกลุ่มลำไยคุณภาพที่ประสบความสำเร็จมาก เกษตรกรมีการลดต้นทุนการผลิตถึง 25 % จากเดิม 14,000 บาท/ไร่ เหลือเพียง 10,500 บาท/ไร่ ในขณะเดียวกันก็เพิ่มผลผลิตมากขึ้น30 % จากเดิม 800 กก./ไร่ เป็น 1,040 ไร่ กำไรเพิ่มขึ้น 30% ในขณะเดียวกัน เกษตรกร ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าปลอดภัย 100%  ผลผลิตได้มาตรฐาน GAP  ได้ลำไยเกรด Premium grade เปลือกหนาขั้วเหนียว เบอร์ทอง AA+

ในส่วนด้านการตลาดนั้น มีตลาดรับซื้อแน่นอน มีช่องทางจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น มีมูลค่าในการขายเพิ่มมากขึ้น สร้างแบรนด์สินค้าเพิ่มอีก 1 แบรนด์ ภายใต้แบรนด์ “ลำไยเวียงมะโนหนองตอง” จากเดิมที่มีแบรนด์ “ลำไยหนองตอง” อยู่แล้ว มีการบริหารจัดการ มีคณะกรรมการและกลุ่มที่เข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนกลุ่มได้ดี เกษตรกรสามารถผลิตลำไยได้คุณภาพสูงและตรงตามความต้องการของตลาด

BC0C3C72 3913 4032 97C1 7167003ADAD0

ผลสัมฤทธิ์ของกลุ่ม มีมูลค่าการซื้อขายลำไยของกลุ่มกว่า 20 ล้านบาท  มีแบรนด์สินค้าเป็นที่ยอมรับของตลาดทั่วประเทศ เกิดการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การแปรรูปสินค้า  สามารถเชื่อมโยงธุรกิจและการใช้ตลาดนำการผลิต เกิดโมเดลต้นแบบการผลิตลำไยคุณภาพแบบครบวงจร สามารถขยายผลในพื้นที่ทั้งอำเภอหางดง และจังหวัดเชียงใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ (Zero Waste)มีเครือข่ายแปลงใหม่ในพื้นที่อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่