กรมข้าว เดินตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธานด้านข้าว

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 กรมการข้าว โดยศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี จัดงาน วันถ่ายทอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่และองค์ความรู้เรื่องข้าวสู่เกษตรกร “ตามรอยศาสตร์พระราชา น้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ” โดยมีนายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ เป็นประธานเปิดงาน 

พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรีเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ประธานศูนย์ข้าวชุมชน กลุ่มจิตอาสา และเกษตรกร เข้าร่วมงาน ณ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์  ตำบลบางแตน  อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี

การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานไว้ ครั้งเมื่อเสด็จทรงเกี่ยวข้าวโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ตำบลบางแตน  อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2541 

ซึ่งโครงการดังกล่าวนั้น ได้สร้างคุณประโยชน์ให้เกิดแก่บุคคลและชุมชนอย่างมากมาย โดยกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินงานภายใต้โครงการฯ ได้ถ่ายทอดสู่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง อันเป็นสิ่งที่จะช่วยเสริมให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และนำไปสู่การเพิ่มรายได้ในครอบครัวเพื่อให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้นประกอบด้วย การผลิตเมล็ดพันธุ์ การแปรสภาพข้าว ธนาคารเมล็ดพันธุ์ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแนวทางที่ พระองค์ทรงพระราชทานไว้  อธิบดีกรมการข้าว กล่าว

853CA895 D0E7 4C7D 9699 B29D53730DDC
B503D1B7 B75F 4B66 9FBF CB2AE2FDF389

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าว การมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับตัวแทนเกษตรกร และกิจกรรมเกี่ยวข้าว เพื่อน้อมรำลึกถึงวันเสด็จพระราชดำเนินทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงนา โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ตำบลบางแตน  อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี รวมถึงถ่ายทอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ สำหรับเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวและนำไปสู่การยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้นต่อไป

85AB70B4 FBC2 4E3E B89E 5696923DC072
A7177E47 FEF8 470B A8E1 2D8A8237DF76