รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว จ.นครศรีธรรมราช 

เวลา 13.30 น.บ่ายวันนี้(27 ม.ค.66) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยนายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมนายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมพี่น้องเกษตรกร ให้การต้อนรับ ในงาน“ ถ่ายทอดเทคโนโลยี การลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  ปี 2566”  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สำหรับ“การจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๖”  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

B8AB74BA 75A0 46EB 939D 8A922A81810A

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” โดยนำแนวทางของโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน และสนับสนุนให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ เพื่อให้สามารถควบคุมผลผลิตและราคาได้ รวมถึงผลักดันให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่เกษตรกร ในการเรียนรู้และวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบร่วมกันตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทำให้ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต ยกระดับมาตรฐานผลผลิต ซึ่งเกษตรกรสามารถกำหนดชนิดผลผลิตตามความต้องการของตลาดได้ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญด้านการผลิตที่ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลักดันการแปรรูปผลผลิตเกษตรให้มีมูลค่าสูง และใช้การตลาดสมัยใหม่เป็นการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรรายย่อย ทั้งด้านการผลิตและการจำหน่าย

 

C9AFC2D0 21CF 4AF6 B666 367229BBCD87

โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีการผลิต 2565/66 มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีได้ประมาณ 95,000 ตัน ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อปริมาณความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวของทั้งประเทศ ที่อยู่ประมาณ 1.33 ล้านตัน “ศูนย์ข้าวชุมชน” จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่มีความสำคัญยิ่ง และใกล้ตัวเกษตรกรที่สุดที่จะมาเติมเต็มปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ที่ยังขาดแคลน ดังนั้นศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้ร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปีงบประมาณ 2566 จำนวน 11 ศูนย์ มีเป้าหมาย การผลิตเมล็ดพันธุ์ ตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวที่กำหนด 

EF798437 A555 44ED B825 B1A2DF3F0D52

อีกทั้งกิจกรรมภายในงาน มีการจัดแสดงนิทรรศการและสาธิต การใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เพื่อการลดต้นทุนการผลิตข้าว เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวคุณภาพดี ให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น และการบรรยายให้ความรู้ด้านการนำเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ในการลดต้นทุนการผลิตข้าวมาปรับใช้ในศูนย์ข้าวชุมชน โดยวิทยากรผู้มีความรู้ หรือมีประสบการณ์ และยังมีการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากข้าว โดยเกษตรกรในพื้นที่         

A8C47D27 DCE9 43E4 884A DE892D69F186

นอกจากนี้ กรมการข้าวยังได้ให้ความสำคัญ นำคณะสื่อมวลชนและ กลุ่มเกษตรกรจากศูนย์ข้าวชุมชนอาทิ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลแหลม จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรม “การจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๖” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรับทราบ และเข้าใจข้อมูลองค์ความรู้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่และนวัตกรรมการผลิตด้านการเกษตร สำหรับใช้ประโยชน์ด้านการลดต้นทุนการผลิตข้าวในการประกอบอาชีพทำนา เพื่อให้เกษตรกร  ผู้ปลูกข้าวมีความเข้มแข็ง มีรายได้ที่มั่นคง และยั่งยืนสืบไป

3E276E21 B9BF 49D6 B662 348F491EA9D7