ปภ.แจง”ทุ่นเตือนสึนามิหลุด” กำลังเร่งซ่อม-ติดตั้งใหม่ 

ปภ.แจงกรณีเว็บไซต์ National Data Buoy Centre ไม่แสดงข้อมูลของทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิของไทย พบส่งข้อมูลผิดปกติ และอีกตัวหลุดจากตำแหน่ง เตรียมติดตั้งใหม่ปลายปีนี้

วันนี้ (25 พ.ค.65) เวลา 14.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เผยกรณีมีการตั้งข้อสังเกตทางสื่อสังคมออนไลน์ถึงการตรวจสอบข้อมูลการทำงานของทุ่นนตรวจวัดสึนามิของไทยที่ได้ติดตั้งในทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย จำนวน 2 ทุ่น พบว่าไม่มีข้อมูลของทุ่นดังกล่าวแสดงผลทางหน้าเว็บไซต์ National Data Buoy Centre 

D0074B90 0FC4 4A8D B1A4 73A0F80B03A6

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงในกรณีข้อสังเกตดังกล่าวว่า ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศภช.) ปภ. ได้มีการติดตั้งทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิ จำนวน 2 ทุ่น ได้แก่ ทุ่นตัวที่ 1 ทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย สถานี 23401 ห่างจากเกาะภูเก็ตไปทางทิศตะวันตก เป็นระยะทาง965 กิโลเมตร ทุ่นตัวที่ 2 ทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิในทะเลอันดามัน สถานี 23461 ห่างจากเกาะภูเก็ตประมาณ 340 กิโลเมตร ซึ่งได้ทำการบำรุงรักษาทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุก 2 ปี ตามมาตรฐานการบำรุงรักษาขององค์การบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติ (NOAA) 

4780200E 50C4 4793 8FB8 7CA9F6D9DD28

และเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ทุ่นตัวที่ 1 ซึ่งเป็นทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิในมหาสมุทรอินเดียสถานี 23401 ได้หลุดลอยออกจากตำแหน่งรัศมีการติดตั้งและหยุดส่งสัญญาณ ซึ่งได้ดำเนินการเก็บกู้ทุ่นคืนได้แล้ว โดยผู้ผลิตและติดตั้งทุ่น ได้กำหนดติดตั้งทุ่นทดแทนของเดิมที่หลุดไป ภายในเดือนพฤศจิกายน2565 ที่จะถึงนี้ 

สำหรับทุ่นตัวที่ 2 ทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิในทะเลอันดามัน สถานี 23461 จากการเฝ้าระวังติดตามของ ปภ. เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 อุปกรณ์ตรวจวัดคลื่นสึนามิของทุ่นดังกล่าวมีการส่งข้อมูลในลักษณะผิดปกติ ซึ่งองค์การบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติ (NOAA) อยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุการส่งข้อมูลผิดปกติ จึงได้ปิดการแสดงผลข้อมูลทางหน้าเว็บไซต์ National Data Buoy Centre เป็นการชั่วคราว 

59E28479 A963 4ED1 ABD0 4ACD2CA232A1

ทั้งนี้ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้ทำการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วพบว่า ทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิในทะเลอันดามัน สถานี 23461 ยังคงทำงานและส่งข้อมูลการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำได้เป็นปกติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างประสานผลการตรวจสอบจาก NOAA และขอให้แสดงผลข้อมูลทุ่นในเว็บไซต์National Data Buoy Centre ดังเดิม 

826BE7DE 4FDE 48C1 A7FF 844F47ED6415

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงปฏิบัติภารกิจการติดตาม เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนสึนามิตามระเบียบปฏิบัติประจำ (Standard Operating Procedure : SOP) ด้านการแจ้งเตือนภัยสึนามิฝั่งอันดามันพร้อมทั้งนำข้อมูลจากต่างประเทศมาใช้มาประกอบการวิเคราะห์และแจ้งเตือนการเกิดสึนามิ ติดตามข้อมูลจากเครื่องมือเฝ้าระวังของหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภายในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมโยงข้อมูลที่บ่งชี้ว่าจะเกิดสึนามิอย่างรอบด้านบนฐานข้อมูลเชิงวิชาการ รวมถึงได้มีการวางระบบเตือนภัยสึนามิให้พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพในทุกพื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่งสามารถกระจายข้อมูลข่าวสารและแจ้งเตือนสึนามิได้แม่นยำผ่านหลากหลายช่องทางให้เข้าถึงระดับพื้นที่ รวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมอพยพหนีภัยสึนามิได้อย่างทันท่วงที