(มีคลิป)‘ทุเรียนเวียดนาม’ ล็อตแรก ส่งถึงจีนแล้ว

ทุเรียนที่ปลูกในเวียดนามล็อตแรกประมาณ 500 กิโลกรัม ถูกส่งจากโฮจิมินห์ซิตี้ ถึงสนามบินนานาชาติหนานหนิง วูซู่ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)

IMG 2347

นับตั้งแต่ข้อตกลง RCEP มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 กว่างสีกลายเป็นศูนย์กลางความร่วมมือระหว่างจีนและสมาชิก RCEP ซึ่งประกอบด้วย 15 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนและคู่ค้าหลัก 5 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

เจ้าหน้าที่ศุลกากรท้องถิ่น ระบุว่า ขั้นตอนการตรวจสอบของศุลกากรเป็นไปตามนโยบาย “การตรวจสอบ2 ขั้น” เพื่อตรวจสอบว่า สินค้าได้รับอนุญาตให้นำเข้าหรือไม่ และสินค้าได้รับอนุญาตให้ขายหรือใช้ในพื้นที่ที่ศุลกากรกำหนดหรือไม่  

IMG 2349

Lin Qiurong ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาดของบริษัท Guangxi Haohang E-commerce กล่าวว่า ศุลกากรทำงานเป็นมืออาชีพ เข้าใจข้อจำกัดในการนำเข้าอาหารสด และช่วยให้ขั้นตอนการตรวจสอบสะดวกและคล่องตัว

โดยศุลกากรเปิดช่องทางพิเศษสําหรับการตรวจสอบการนำเข้าผลไม้ และให้บริการครบวงจร เพื่อให้แน่ใจว่าทุเรียนสดของเวียดนาม สามารถผ่านขั้นตอนศุลกากรได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น

IMG 2348