สำนักควบคุมพืชฯ กรมวิชาการเกษตร แนะ 4 วิธีผลิตทุเรียนคุณภาพรับฤดูกาลส่งออกปี 2567 เน้นย้ำรักษาตลาดทุเรียนส่งออกต้องมีคุณภาพไม่อ่อน ปลอดศัตรูพืช

375453564 648319167447301 5151236447488075646 n.jpg?stp=dst jpg p552x414& nc cat=103&ccb=1 7& nc sid=49d041& nc eui2=AeEpj0Boeua0G7BNK1TXFA INlAtd3LrUz42UC13cutTPqbJRZZPRPRtx9sLK zXrIGLFLQJe0b u0 m5ALOZQ5J& nc ohc=WOjFnblrogUAX9afnmh& nc ht=scontent.fbkk12 4
แนะ 4 วิธีผลิตทุเรียนคุณภาพ

ไทยส่งออกทุเรียนไปยังประเทศจีน มูลค่าเกือบแสนล้านบาท โดยมูลค่ารวมของการส่งออกผลไม้ทั้งหมด แสนล้านบาท สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก ที่ผ่านมาจีนอนุญาตให้หลายประเทศส่งออกทุเรียนไปยังจีนได้ ผู้ประกอบการและเกษตรกรควรเร่งปรับตัวเพื่อรับสภาพการแข่งขันของตลาดทุเรียนจีนที่จะมีผู้เล่นมากขึ้น ในอนาคตการแข่งขันในการส่งออกทุเรียนไปยังตลาดต่างประเทศ ประเด็นที่สำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือ คุณภาพของทุเรียน ซึ่งทุเรียนที่มีคุณภาพดีย่อมเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค

376665524 648318977447320 7928060723698291137 n.jpg?stp=dst jpg s600x600& nc cat=100&ccb=1 7& nc sid=49d041& nc eui2=AeGz0Qz9ugSpJknQvl99pGXThO6QGes7DQ E7pAZ6zsNDwAoDTTO2eHuAxRNGuOo5Pwma7utqaWyEe5KRCbashxO& nc ohc= lXaQtNnPPYAX lbzNP& nc ht=scontent.fbkk8 4
แนะ 4 วิธีผลิตทุเรียนคุณภาพ

การแข่งขันในการส่งออกทุเรียนไปยังตลาดต่างประเทศ ประเด็นที่สำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือ คุณภาพของทุเรียน ซึ่งทุเรียนที่มีคุณภาพดีย่อมเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค กรมวิชาการเกษตร มีคำแนะนำให้เกษตรกรรักษาคุณภาพในการผลิตทุเรียนคุณภาพในฤดูกาลถัดไป 4 กิจกรรมใหญ่ๆ ที่จะบำรุงรักษาต้นทุเรียนให้ได้ผลผลิตที่ดี ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ภายหลังการเก็บเกี่ยวทุเรียนดังนี้

375051876 648318920780659 7287519459692452401 n.jpg?stp=dst jpg s600x600& nc cat=102&ccb=1 7& nc sid=49d041& nc eui2=AeFZjpluFtDDydz2QnUrxSGMwm AxpWXLofCb8DGlZcuh hvtfYZ1FPNJKbFiBU9HJHIVMUQsu2pCSD1wXhsmSO3& nc ohc=gs REfROgosAX dax1k& nc ht=scontent.fbkk12 3
แนะ 4 วิธีผลิตทุเรียนคุณภาพ

การเตรียมต้นให้พร้อมสำหรับการออกดอก (ก.ค-ต.ค) แนะนำให้ มีการตัดแต่งกิ่งเพื่อควบคุมทรงพุ่มและตัดกิ่งแห้งหรือเป็นโรคออก เพื่อทำให้ทรงพุ่มโปร่ง ใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และให้แตกใบอ่อนอย่างน้อย 1 ชุด ควรมีการให้น้ำต้นทุเรียนเมื่อฝนทิ้งช่วงเกิน 7 วัน การป้องกันโรคและแมลงที่สำคัญ ได้แก่ โรคใบไหม้ โรคใบติด โรครากเน่าโคนเน่า เพลี้ยชนิดต่างๆ ไรแดง และหนอนเจาะลำต้นทุเรียน

375675121 648319060780645 7096058484251047276 n.jpg?stp=dst jpg s600x600& nc cat=104&ccb=1 7& nc sid=49d041& nc eui2=AeHB3MolB17mKE6Emr6aB8nLWSaHSzlls4tZJodLOWWzi22MmG0G6sbCn7XpWz9zTpxi1tSxiM7ndTnd xBtVrXm& nc ohc=vupw jmnHfgAX9plFBq& nc ht=scontent.fbkk12 2
แนะ 4 วิธีผลิตทุเรียนคุณภาพ

การจัดการเพื่อให้ทุเรียนออกดอกและติดผลดี (พ.ย-ธ.ค) แนะนำให้เกษตรกรใส่ปุ๋ยเคมีทางดิน ก่อนสิ้นฤดูฝนประมาณ 1 เดือน งดการให้น้ำต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 10 วัน ทำให้ต้นทุเรียนเกิดสภาพเครียด เพื่อชักนำการออกดอก ควรมีการป้องกันโรคและแมลงที่สำคัญ เช่น โรคดอกเน่า เพลี้ยไฟและไรแดง ในช่วงก่อนดอกบาน 1 สัปดาห์ ให้น้ำเพียง 1 ใน 3 ของการให้น้ำปกติ เพื่อช่วยให้มีการติดผลดีขึ้น

%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99 7
แนะ 4 วิธีผลิตทุเรียนคุณภาพ

การจัดการเพื่อเพิ่มปริมาณคุณภาพและผลผลิต (ม.ค-เม.ษ) เกษตรกรควรตัดแต่งผลอ่อน ที่มีรูปทรงบิดเบี้ยว ผลเล็ก และหนามแดงออก จำนวน 1-3 ครั้ง ตั้งแต่ผลอายุ 4-8 สัปดาห์ และ ให้ปุ๋ยหลังการตัดแต่งผลครั้งสุดท้าย เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของผล และคุณภาพเนื้อ หลังจากนั้นให้น้ำอัตราปกติหลังการติดผล 3 สัปดาห์ และลดการให้น้ำก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต 2 สัปดาห์ ควบคุมการแตกใบอ่อนระหว่างการพัฒนาการของผล โดยพ่นปุ๋ยโปแตสเซียมไนเตรท (13-0-45) อัตรา 150-300 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ที่ใบอ่อนและระยะหางปลา ควบคุมการป้องกันกำจัดโรคและแมลงที่สำคัญได้แก่ โรคผลเน่า เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย หนอนเจาะผล และหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน

%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9910
แนะ 4 วิธีผลิตทุเรียนคุณภาพ

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวในสวน (พ.ค-มิ.ย) ดัชนีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมมีหลายวิธีการ ตั้งแต่การนับอายุผล โดยกระดุมทอง ไม่น้อยกว่า 80 วันหลังดอกบาน ชะนี ไม่น้อยกว่า 100 วันหลังดอกบาน หมอนทอง ไม่น้อยกว่า 110 วันหลังดอกบาน นอกจากนั้นยังสามารถสังเกตก้านผล จะแข็งและมีสีเข้มขึ้น เมื่อลูบจะสากมือ สังเกตรอยแตกระหว่างพู เป็นรอยแผลสีน้ำตาลเห็นได้วัดเจน การชิมปลิง เมื่อตัดขั้วผล จะมีน้ำใสรสชาติหวาน การเคาะเปลือกหรือกรีดหนาม จะมีเสียงดังหลวมๆ ของช่องว่างภายในผล ข้อสำคัญ ห้ามวางทุเรียนบนพื้นดินในสวนโดยตรง เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคผลเน่า

%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99 11
แนะ 4 วิธีผลิตทุเรียนคุณภาพ

คำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร จะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ รวมถึงขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของธุรกิจทุเรียนก็คือ ควบคุมคุณภาพการผลิตไม่ตัดทุเรียนอ่อน เพื่อให้ทุเรียนไทยสามารถแข่งขันได้ ในส่วนของการคัดบรรจุ ต้องเข้มงวดตามมาตรการต่างๆ ที่กรมวิชาการเกษตรวางไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเชื่อมั่นในการส่งออกทุเรียนไทยไปยังตลาดจีนที่เป็นตลาดใหญ่ที่สำคัญของไทย

%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99 12
แนะ 4 วิธีผลิตทุเรียนคุณภาพ