วีระร้องปปช.สอบ เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.โคราช ละเว้นปฏิบัติหน้าที่  วิบากกรรมรีสอร์ทหรูวังน้ำเขียว ฎีกาแพ้รัฐแต่ยังไม่ออกจากพื้นที่ 

เจาะกลางใจ โดย ขุนพิเรนทร์

ที่ดินส.ป.ก.วังน้ำเขียวร้อนระอุขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อ นายวีระ สมความคิด ประธานยุทธศาสตร์แผนงานต้านคอร์รัปชัน พรรคเสรีรวมไทย เข้ายื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช. ผ่านนายพิศิษฐ์ พัฒนกิจจำรูญ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พื้นที่วังน้ำเขียวกับพวก กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต ปล่อยให้มีการบุกรุกครอบครองที่ ส.ป.ก.ในอำเภอวังน้ำเขียวจำนวนหลายร้อยไร่ และทำการก่อสร้างรีสอร์ทขนาดใหญ่บนภูเขาทั้งลูก

นายวีระ กล่าวว่า มีข้าราชการใน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ส่งเรื่องร้องเรียนมาให้ตนตรวจสอบว่า มีนักการเมืองของพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลคนหนึ่ง ไปบุกรุกที่ติดแปลง ส.ป.ก. และมีการก่อสร้างรีสอร์ทบนยอดเขาแห่งหนึ่งใน อ.วังน้ำเขียว ในเนื้อที่ 600 ไร่ ได้ภูเขาทั้งลูก ทั้งที่ตามกฎหมายของ ส.ป.ก. ครอบครัวหนึ่งจะได้รับการจัดสรรได้ไม่เกิน 50 ไร่ แต่ครอบครัวนักการเมืองรายนี้กลับได้ถึง 600 ไร่ และยังไม่ตรงกับคุณสมบัติการเป็นเกษตรกรผู้ยากไร้ไม่มีที่ทำกิน ที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก. 

นายวีระ กล่าวด้วยว่า เรื่องดังกล่าว ส.ป.ก.มีการเข้าไปตรวจสอบในปี 2554 แต่ทุกวันนี้ยังมีการปล่อยให้เขาทำประโยชน์ ทำธุรกิจในพื้นที่ดังกล่าวมากว่า 10 ปี โดยที่ไม่มีการทำอะไร ไม่มีการรื้อถอนรีสอร์ทเอาที่ดินคืน ส.ป.ก. จนทำให้ข้าราชการในพื้นที่ทนไม่ไหวต้องส่งเรื่องมาร้องเรียนตน 

ทั้งนี้เจ้าของรีสอร์ทเป็นคนที่ใคร ๆ ก็รู้กันในพื้นที่ และรีสอร์ทดังกล่าวเคยใช้เป็นที่ประชุมพรรคการเมืองใหญ่พรรคหนึ่ง สมัยก่อนเคยอยู่พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาล แต่ปัจจุบันมีการย้ายไปสังกัดพรรคร่วมรัฐบาลอีกพรรคหนึ่ง ยังวนเวียนอยู่กับพรรคร่วมรัฐบาล หากไม่มีอิทธิพลทางการเมืองก็คงอยู่ไม่ได้จนถึงขนาดนี้”

เรื่องรีสอร์ทหรูวังน้ำเขียวถือเป็นหนึ่งในตำนานการรุกที่ดินส.ป.ก.และการครอบครองที่ดินผิดวัตถุประสงค์มานาน ที่ดินในภาพที่คุณวีระ สมความคิด โชว์ในโซลเชียลมีเดีย แท้จริงแล้ว เป็นรีสอร์ทหรูที่มีการดำเนินกิจการมานานและส.ป.ก.ฟ้องจนถึงฎีกาแล้ว

รีสอร์ทนี้ชื่ออะไร เรื่องนี้ มีที่มาที่ไปอย่างไรน่าสนใจ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข  เลขาธิการส.ป.ก. ได้ชี้แจงมาดังนี้

สรุปข้อมูลคดีแพ่งฟ้องขับไล่ รีสอร์ท โกลด์ เมาท์เทน วังน้ำเขียว รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา 

1. ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวในสื่อออนไลน์ช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2565 ส.ป.ก. ตรวจสอบแล้วพบว่า เมื่อปี พ.ศ. 2556 ส.ป.ก. เป็นโจทก์ฟ้องขับไล่ผู้ประกอบการรีสอร์ทในพื้นที่ ต่อศาลจังหวัดนครราชสีมา กรณีบุกรุกครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินท้องที่อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา พร้อมเรียก ค่าขาดประโยชน์ที่ดินและค่าเสียหายซึ่งศาลจังหวัดนครราชสีมาได้พิพากษาเมื่อปี พ.ศ. 2559 ให้ ส.ป.ก. ชนะคดี เต็มตามฟ้อง โดยให้จำเลยพร้อมบริวารออกจากที่ดินพิพาท พร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและปรับสภาพพื้นที่ ให้อยู่ในสภาพเดิม กับให้จำเลยชำระค่าเสียหายนับแต่วันทำละเมิด ชำระค่าเสียหายอันเป็นค่าขาดประโยชน์ ในที่ดินพิพาท และค่าเสียหายกรณีหากนำที่ดินพิพาทออกให้เช่านับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลย และบริวารจะออกจากที่ดินพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและปรับสภาพพื้นที่ให้อยู่ในสภาพเดิม 

ต่อมาปี พ.ศ. 2561 ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ได้มีคำพิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นเป็นว่าจำเลยไม่ต้องชำระค่าขาดประโยชน์ในที่ดินพิพาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น 

ศาลฎีกาได้พิพากษาเมื่อปี พ.ศ. 2562 แก้เป็นให้ยกฟ้อง จำเลยบางราย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 3 

2. ส.ป.ก.นครราชสีมา ได้บังคับคดีในส่วนของค่าเสียหายครบถ้วนแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการบังคับขับไล่รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง 

3. ในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวได้มีการดำเนินคดีบุกรุกการครอบครองเป็นที่ยุติไปแล้วจำนวน 11 คดี ทั้งนี้ในพื้นที่อื่น ๆ ของจังหวัดนครราชสีมา หรือในจังหวัดอื่นซึ่งมีเขตปฏิรูปที่ดิน เนื่องจากยังมีปัญหาการทับซ้อน ของพื้นที่ในหลายหน่วยงาน หากพื้นที่ใดมีข้อยุติที่ชัดเจนตามข้อกฎหมาย และอยู่ในพื้นที่ ส.ป.ก. ก็จะมีการ ดำเนินคดีเพื่อฟ้องขับไล่ผู้บุกรุกครอบครองที่ ส.ป.ก. ต่อไป

เลขาส.ป.ก. ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คดีรีสอร์ทที่อยู่ในศาลยาวเป็นห่างว่าว ที่ปิดคดีไปแล้ว 11 คดีใหญ่ อยู่ในระหว่างการบังคับคดี ที่เหลือกระจายอยู่ในทั้งศาลชั้นต้น อุทธรณ์ และฎีกา ในแต่ละปี วังน้ำเขียวเป็นจุดที่มีการฟ้องกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นที่มีศักยภาพทั้งในการท่องเที่ยวและมีมูลค่าที่ดินที่สูงขึ้นมีความต้องการที่ดินไปใช้ประโยชน์นอกเหนือจากการทำเกษตร

ที่ผ่านมาส.ป.ก.ได้เร่งรัดตามที่กฎหมายส.ป.ก.อย่างเข้มงวด เราฟ้องไปมากกว่า 124 แห่งบุกรุกพื้นที่ส.ป.ก.วังน้ำเขียว โดยมี 24 แห่งที่ส่งดำเนินคดีตั้งแต่ปี 2553 มาแล้ว เช่น โกลเดนส์เมาเทนส์ รีสอร์ท 8 แปลงจาก 10 แปลง เพชรภูหมอก บ้านไทรทอง เพชรภูหมอก ภูเคียงลมรีสอร์ท ภูผาหมอกรีสอร์ท 4 แปลง ภูวังทองรีสอร์ท มะฮอกกานีฮิลล์รีสอร์ท ไร่ภูศิริ 8 แปลง ลลิตาไปรเวทรีสอร์ท ครัวริมเขื่อน 2 แปลงภูน้ำอิงฟ้า 2 แปลง 

ยืนยันที่ผ่านมาส.ป.ก.ไม่เคยละเว้นจากการดำเนินคดีหรือละเว้นให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแน่นอน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า