ชาวบ้านเหวปลากั้ง บุกทำเนียบฯ ร้องนายกฯ ตรวจสอบข้าราชการเปลี่ยนแนวเขตแผนที่แนบท้าย ตามประกาศพระราชกฤษฏีกา การจัดตั้งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ปี พ.ศ.2505

S 7405581

13 มี.ค.67 ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกร์ของรัฐบาล 111 ชาวบ้านเหวปลากั้ง หมู่ 10 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวนเกือบ 100 คน เดินทางมายื่นหนังสือเรียกร้องให้นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ตรวจสอบกรณีมีข้าราชการเปลี่ยนแนวเขตแผนที่แนบท้าย ตามประกาศพระราชกฤษฏีกา การจัดตั้งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ปี พ.ศ.2505 โดยมีนายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนรับเรื่อง

S 7397401

ตัวแทนชาวบ้านเหวปลากั้ง กล่าวว่า ได้เรียกร้องสิทธิของชาวบ้านเหวปลากั้ง หมู่ 10 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา หลังจากได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาพิพาทเรื่องที่ดินทำกินกับเขตป่าว่า เรารับไม่ได้ที่มีข้าราชการกระทำการละเมิดต่อกรอบอำนาจ มาเปลี่ยนแปลงแนวพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินปี พ.ศ.2552 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานไว้ เท่ากับสร้างเอกสารปลอม ขณะนี้มีแผนที่อยู่ 3 แบบ ถ้าเป็นพวกตัวเอง เป็นนายทุน จะมีการใช้แผนที่อีกแผนที่หนึ่ง ถ้าเป็นชาวบ้านก็ใช้อีกแผนที่หนึ่ง ที่กำลังมีปัญหาในปัจจุบันนี้ สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว 67 ราย เป็นอย่างมาก จึงได้ทำหนังสือข้อเรียกร้องมายื่นให้กับนายกรัฐมนตรี และจะเดินทางไปยื่นให้กับ ป.ป.ช. ตรวจสอบต่อไป

สำหรับข้อรียกร้อง มี 3 ส่วน ได้แก่

1.ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่ละเมิดอำนาจ ปลอมแปลงเอกสารแผนที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เขาใหญ่ไม่ได้ไปไหน ยังอยู่ที่เดิม แต่มีการสร้างแผนที่ปลอม แนบท้ายพระราชกฤษฏีกา การจัดตั้งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ปี พ.ศ.2505 มีการปักหลักเขต ประกาศเป็นเขตอุทยานฯ หลอกคนทั่วประเทศ

2.เรียกร้องให้พิสูจน์แนวเขตทำกินของชาวบ้านเดิม โดยนำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเมื่อปี 2503 มาเทียบเคียงก็ได้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน และ

3.เรียกร้องให้ตรวจสอบข้าราชการ ซึ่งมีหน้าที่รับใช้ประชาชน แต่ไม่กระทำตามพระบรมราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้ไว้ และยังมีปรปักษ์กับส่วนราชการด้วยกัน ซึ่งบุคคลนี้ก็มีเบื้องหลังการทุจริตต่อหน้าที่ ล่าสุดก็ยังถูก ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดอีกด้วย

“เขตอุทยานฯ ไม่ได้หายไปไหนเลย แม้แต่เมตรเดียว หรือตารางเมตรเดียว ขณะที่ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 33,000 กว่าไร่ ได้มีการจัดสรรให้กับราษฎร จะมาอ้างว่า ส.ป.ก.ทับซ้อน ได้อย่างไร เป็นการพูดเอามันอย่างเดียว เพราะเส้นทางนั้นไม่ใช่ทางกันเขต แต่เป็นแนวทางกันไฟ ซึ่งเราได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานชัดเจน ชาวบ้านสงสารกระทรวงเกษตรฯ และ เลขาธิการ ส.ป.ก. เพราะท่านทำงานดีมาตลอด ถ้าพวกเราไม่ออกมาเรียกร้อง มันจะเลยเถิดไปกันใหญ่”

โดยตัวแทนที่ มาเรียกร้อง ได้เผยว่า มีการปลอมแผนที่ แนบท้ายประกาศพระราชกฤษฏีกาปี2505 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยได้มีการนำแผนที่ ที่มีการเปลี่ยนแนวเขตอุทยานเดิม ปี2505 มีการปักหลักเขตอุทยานฯที่ทำขึ้นมาใหม่ ภายหลังกรมอุทยานฯเข้ามารับ ช่วงต่อจากกรมป่าไม้ หลอกคนทั่วประเทศ