ชป.เร่งปรับปรุงคันกั้นน้ำเหนือ-ท้ายฝายพญาโฮ้ง คลายทุกข์ให้ชาวพัทลุง

1 2

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีผู้ใหญ่บ้านตำบลคลองทรายขาว และ ตำบลชะรัด ร้องขอให้เข้าตรวจสอบคันกั้นน้ำเหนือ-ท้ายฝายพญาโฮ้ง ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ที่มีสภาพรกร้างมานาน อีกทั้งในช่วงฤดูน้ำหลากเกิดการกัดเซาะทำให้คันคลองขาดเป็นบางช่วงไม่สามารถสัญจรไปมาได้ รวมไปถึงพืชผลทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากนั้น

messageImage 1710495768680 0

กรมชลประทาน โดย โครงการชลประทานพัทลุง ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับผู้นำท้องถิ่นอย่างเร่งด่วน พบว่า ตลิ่งและคันคลองถูกน้ำกัดเซาะพังเสียหายจริง โดยเฉพาะในฤดูน้ำหลากที่กระแสน้ำได้ไหลบ่าค่อนข้างเร็ว ประกอบกับลำคลองช่วงดังกล่าวมีลักษณะลุ่มต่ำ ทำให้น้ำไหลเอ่อล้นด้านข้างคันคลองเกิดการกัดเซาะและมีแนวโน้มเสียหายเพิ่มทุกปี กรมชลประทานเล็งเห็นถึงปัญหาที่ประชาชนได้รับจึงเร่งดำเนินการปรับปรุงคันกั้นน้ำเหนือ-ท้ายฝายพญาโฮ้งและอาคารประกอบ ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ทันที ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยการเสริมคันคลองที่ถูกกัดเซาะ เพื่อให้สามารถป้องกันอุทกภัยและน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎร ทั้งนี้ราษฎรยังสามารถใช้ประโยชน์ในการคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านใกล้เคียงได้อีกด้วย

messageImage 1710495676188 0

ในระยะต่อไป โครงการชลประทานพัทลุง มีโครงการปลูกต้นไม้ทดแทนทั้งสองฝั่งคลอง

3กรม
5กรม
2 2กรม