“ที่ปรึกษา ธรรมนัส” จับมือ ปปง. ปปป.เตรียมลงพื้นที่นครราชสีมา ตรวจสอบนายทุนรายใหญ่ ขุดดินส.ป.ก.ขาย

S 6135819
นายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ ที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ

รายงานข่าวแจ้งว่า วันศุกร์ที่ 22 มี.ค. 67 เวลา 09.30 น. นายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และเจ้าหน้าที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปปป.) ลงพื้นที่ตรวจสอบนายทุนรายใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครราชสีมา พร้อมแจ้งความดำเนินคดีขุดดิน ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542 ม.3 (15) ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) จะดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่อไป โดยจะดำเนินคดีกับนอมีนี 13 รายที่ถือครองแทนนายทุนรายใหญ่ ณ สภ.อ.เมืองนครราชสีมา

ขอเชิญทำข่าว22มี.ค.67