เริ่มแล้ว “บางระกำโมเดล” ปรับปฏิทินเพาะปลูก เร่งปลูก เร่งเก็บเกี่ยว เลี่ยงน้ำท่วม

ภาพชป1
นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน

นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ก้าวสู่ปีที่ 8 แห่งความสำเร็จของ “โครงการบางระกำโมเดล” ที่กรมชลประทานได้ปรับปฏิทินการเพาะปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย ให้เร็วขึ้นกว่าปกติ โดยให้เกษตรกรได้เพาะปลูกข้าวนาปีและเก็บเกี่ยวผลผลิตให้แล้วเสร็จก่อนที่ฤดูน้ำหลากจะมาถึง เพื่อลดความเสี่ยงนาข้าวเสียหาย ซึ่งหลังจากที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จ กรมชลประทาน จะใช้พื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำเป็นแก้มลิงธรรมชาติ รองรับปริมาณน้ำหลาก ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย รวมทั้งพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างอีกด้วย

 

ภาพชป2 1
default

ในปีนี้ กรมชลประทานได้วางแผนจัดสรรน้ำไว้ 310 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อส่งไปยังพื้นที่เป้าหมายรวม 265,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ อ.พรหมพิราม อ.บางระกำ อ.เมือง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก และ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย โดยได้เริ่มส่งน้ำเข้าระบบชลประทานเพื่อให้เกษตรกรได้เตรียมแปลงเพาะปลูกแล้วตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา และเริ่มเพาะปลูกพร้อมกันได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป เพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม 2567 นี้

ภาพชป4
ภาพชป3