ชป. เดินหน้าไม่หยุด เก็บผักตบชวาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำหลายพื้นที่

ภาพชป1
นายชูชาติ  รักจิตร  อธิบดีกรมชลประทาน

นายชูชาติ  รักจิตร  อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ยกทัพเครื่องจักร เครื่องมือ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมกำลังคนลุยกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่อง ตัดการแพร่ขยายพันธุ์ของวัชพืช หวังรักษาคุณภาพน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ตามนโยบายของรัฐบาล และ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพชป4 1

         

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาคุณภาพน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำ ดังนี้

         

ภาพชป2 2

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ได้แก่ 1) โครงการชลประทานอุบลราชธานี ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง บริเวณ ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ 1 เครื่อง บริเวณ ปากคลองระบายน้ำที่ 3 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 3) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 1 เครื่อง บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลพังยาง อำเภอระโนด และ บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 4) โครงการชลประทานสตูล ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 1 เครื่อง  บริเวณหมู่ที่ 13 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

         

ภาพชป6

กำจัดผักตบ ได้แก่ 1) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย  ณ บริเวณท้ายฝายหนองหวาย  ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ  ณ บริเวณ คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย – 3 ซ้ายระหาน ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 3) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ณ บริเวณคลองญี่ปุ่นใต้ ต.บางภาษี อ.บางเลน  จ.นครปฐม 4) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ณ บริเวณประตูระบายน้ำปากคลองสาลี ตำบลองครักษ์  อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพชป5

         

พร้อมกับเน้นย้ำให้ทุกโครงการชลประทานบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ในการเข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน หากพี่น้องประชาชนต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือสายด่วน กรมชลประทาน 1460

ภาพชป3 1