อธิบดีชลประทานย้ำ กำจัดผักตบชวาในแม่น้ำบางปะกงอย่างต่อเนื่อง 

กรมชลประทานกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำบางปะกงอย่างต่อเนื่อง ดำเนินการแล้วกว่า 81,000 ตัน บรรเทาความเดือดร้อนชาวแปดริ้ว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565 กรมชลประทาน โดยสำนักเครื่องจักรกล ได้เร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่ไหลมาจากทางตอนบนลงมาสะสมบริเวณด้านเหนือเขื่อนทดน้ำบางปะกง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นปริมาณมาก 

2366D744 B144 4E06 9B04 BF69BE8C1398

โดยสามารถกำจัดผักตบชวาและวัชพืชไปแล้วกว่า 81,000 ตัน โดยเฉพาะในเดือน มิถุนายน สามารถกำจัดผักตบชวาและวัชพืชบริเวณหน้าเขื่อนบางปะกงได้ 28,000 ตัน  และบริเวณ ประตูระบายน้ำบางขนาก(ซึ่งอยู่ตอนบนของเขื่อนบางปะกง)อีก 20,000 ตัน ส่งผลให้ปริมาณผักตบชวาด้านเหนือน้ำมีจำนวนลดน้อยลง 

และยังคงดำเนินการกำจัดผักตบชวาอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยยังคงเครื่องจักรแบคโฮลงโป๊ะจำนวน 2 ชุด และแบคโฮยืนฝั่งจำนวน 2 ตัว ประจำพื้นที่แม่น้ำบางปะกง อีกทั้งยังมีแผนนำแบคโฮลงโป๊ะอีก 1 ชุด เข้ามาเพิ่มในพื้นที่เพื่อเพิ่มกำลังการทำงาน และเพิ่มความรวดเร็วในการกำจัดผักตบชวา 

8298CCB9 D2BA 4185 B8C3 84C39CAE36B8

ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียง สามารถสัญจรทางน้ำได้สะดวกมากขึ้น รวมทั้งช่วยให้การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนนี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

โดยกรมชลประทาน ได้รับความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนภาคประชาชนร่วมแรงร่วมใจกัน จนทำให้การกำจัดผักตบชวาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ พร้อมประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ตอนบนของแม่น้ำบางปะกง ช่วยกันกำจัดผักตบชวาในคู คลอง และแหล่งน้ำที่เชื่อมกับแม่น้ำบางปะกง เพื่อลดปริมาณการสะสมของผักตบชวาและวัชพืชบริเวณเหนือเขื่อนบางปะกงซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

F8EB6ACE D0AC 4842 90C9 56FBA9C7A8EB