เก็บ-สูบ ชป.ลุยเก็บผักตบ – ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หวังเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำให้ ปชช.

กรมชลประทาน ตัดตอนวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุกๆ หวังรักษาคุณภาพน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำหน้าแล้ง ตามนโยบายของรัฐบาล และ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1 1

ภารกิจติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

สำนักงานชลประทานที่ 11 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่บริเวณ คลองบึงท่าราบ ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

4 0

โครงการชลประทานปราจีนบุรี ติดตั้งเครื่องจักรกลสูบน้ำ พื้นที่บ้านเนินผาสุข หมู่ที่ 13 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานชลประทานที่ 15 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บริเวณทรบ.คลองชักน้ำสาย 1 ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และ บริเวณบ้านตากแดด หมู่ที่ 2 ตำบลท่าซัก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

สำนักงานชลประทานที่ 17 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่บริเวณ ทรบ.ปลายคลองสาย 13 บ้านโคกอิฐ-โคกใน หมู่ 8 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

6 1

ภารกิจกำจัดวัชพืช

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย เดินหน้าขุดลอกตะกอนดิน กำจัดสาหร่ายและวัชพืช ณ บริเวณ บ้านหนองหิน ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ณ บริเวณปากคลองขุดลัด ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

5 1

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ณ บริเวณคลองส่งน้ำ 3ขวา – 3ซ้าย ในพื้นที่ตำบลศาลาแดง ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

สำนักงานชลประทานที่ 10 ณ บริเวณหน้าวัดพนัญเชิงวรวิหารร่วมกับกรมเจ้าท่า ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4 1

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาคุณภาพน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำ พร้อมกับเน้นย้ำให้ทุกโครงการชลประทานบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ในการเข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน หากพี่น้องประชาชนต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือสายด่วน กรมชลประทาน 1460

7 1
9